Runar Wiik

Runar Wiik

Partner / Advokat

Runar arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til eiendomsrett både overfor næringsliv og privatpersoner. I tillegg bistår Runar næringslivsklienter med generelle forretningsjuridiske problemstillinger.

Tvisteløsning er også en sentral del av Runars arbeidshverdag. Runar arbeider videre med prosjektarbeider hvor kombinasjonen jus og kommersielle hensyn er vesentlig. Dette har han fått bruk for som styreleder i Kristiansund Stadion AS, hvor han siden 2013 har bidratt til utviklingen av Norges mest sjarmerende stadion. Runar kjenner det lokale næringslivet på Nordmøre og er benyttet av mange aktører, både offentlige og private. Han er styreleder i den nye sammenslåtte Sparebank 1 Nordmøre. Runar er også styreleder i vårt advokatfirma. 

Nøkkelkompetanse

  • Bistår eiendomsselskaper med utvikling av eiendom fra start til mål, samt å finne gode løsninger på alle typer eiendomsjuridiske problemstillinger som dukker opp både for den profesjonelle part og privatpersoner.
  • Er effektiv, tydelig og handlekraftig ved sin bistand, typisk ved prosjektstyring, generell problemløsning, kontrakttolkning og ved tvisteløsning.
  • Har god oversikt over det lokale næringsliv, noe som innebærer at han kjenner behovene og har oversikt over løsninger.
  • Styreverv, bl.a. styreleder i Sparebank 1 Nordmøre, leder i Kristiansund Stadion AS og styreleder i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.


Arbeidserfaring

2014 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2011 – 2013
Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2009 – 2011
Dommerfullmektig i Nordmøre tingrett
2008 – 2009
Egen advokatpraksis
2005 – 2008
Advokatfullmektig, Advokatene på Mosesplass
1998 – 2005
Erfaring fra juridisk avdeling ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Namsfogden i Oslo under studietiden

Utdanning

2007 –
Advokatbevilling
2005 –
Cand. jur., Universitetet i Oslo