Runar Wiik

Runar Wiik

Partner / Advokat

Runar arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til eiendomsrett både overfor næringsliv og privatklienter. I tillegg bistår Runar næringslivsklienter med generelle forretningsjuridiske problemstillinger som dukker opp i hverdagen.

Tvisteløsning er også en sentral del av Runars arbeidshverdag. Runar arbeider videre med prosjektarbeider hvor kombinasjonen jus og kommersielle hensyn er vesentlig. Dette har han fått bruk for som styreleder i Kristiansund Stadion AS, hvor han siden 2013 bidratt til utviklingen av Norges mest sjarmerende stadion. Runar kjenner det lokale næringslivet på Nordmøre og er benyttet av mange aktører, både offentlige og private. Han er styreleder i vårt advokatfirma og innehar han tillitsvervet som styreleder i Sparebank 1 Nordvest. Han er også innstilt til å være styreleder i den nye sammenslåtte Sparebank 1 Nordmøre.

Nøkkelkompetanse

  • Bistår eiendomsselskaper med utvikling av eiendom fra start til mål, samt å finne gode løsninger på alle typer eiendomsjuridiske problemstillinger som dukker opp både for den profesjonelle part og privatpersoner.
  • Er effektiv, tydelig og handlekraftig ved sin bistand, typisk ved prosjektstyring, generell problemløsning, kontrakttolkning og ved tvisteløsning der det er nødvendig.
  • Har god oversikt over det lokale næringsliv, noe som innebærer at han kjenner behovene og har oversikt over løsninger.
  • Styreverv, bl.a. styreleder i Sparebank 1 Nordvest, leder i Kristiansund Stadion AS og leder i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS


Arbeidserfaring

2014 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2011 – 2013
Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2009 – 2011
Dommerfullmektig i Nordmøre tingrett
2008 – 2009
Egen advokatpraksis
2005 – 2008
Advokatfullmektig, Advokatene på Mosesplass
1998 – 2005
Erfaring fra juridisk avdeling ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Namsfogden i Oslo under studietiden

Utdanning

2007 –
Advokatbevilling
2005 –
Cand. jur., Universitetet i Oslo