Roy Peder Kulblik

Roy Peder Kulblik

Senioradvokat

Roy Peder yter først og fremst bistand til privatpersoner med hovedvekt på foreldretvister, arv/testamenter/skifte, felleseieoppgjør/oppgjør etter samboerskap, barnevern og straffesaker. Roy Peder bistår også i personskadesaker, arbeidsrett (arbeidstakere og arbeidsgivere) og ulike typer forvaltningssaker.

Roy Peder har bred prosesserfaring fra både sivile saker og fra straffesaker, og han har omfattende organisasjonserfaring.

Nøkkelkompetanse

  • Fast forsvarer for Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett
  • Bred prosesserfaring fra både sivile saker og straffesaker
  • Omfattende organisasjonserfaring

Arbeidserfaring

2013 –
Partner / Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
1995 – 2012
Praktiserende advokat i Oslo, alminnelig praksis
1993 – 2000
Undervisning for privatister, 1. avdeling juss/advokatsekretærer
1993 – 2000
Foredragsholder for Friundervisningen og ulike bydeler i Oslo
1992 – 1993
Ansatt ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
1985 – 1991
Utreder/sekretariatsleder, Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning

1995 –
Advokatbevilling
1993 –
Juridisk embetseksamen. Cand. Jur., Universitet i Oslo
1992 –
Særskilt spesialfag, selskapsrett, Universitet i Oslo