Per Sverre Raknes

Per Sverre Raknes

Partner / Advokat

Per Sverre arbeider som rådgiver for næringslivet, og har blant annet erfaring fra kjøp og salg av virksomhet, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning. Han har de siste årene bistått i en rekke transaksjoner knyttet til kjøp og salg av virksomhet, samt en rekke eiendomstransaksjoner.

Dette gjelder alt fra større transaksjoner i nasjonal målestokk, til mer normale, lokale prosjekter hvor det er nødvendig med en helt annen tilnærming. Å avklare- og deretter tilpasse rådgivningen etter kundens behov er etter Per Sverres syn helt avgjørende for å yte god advokatbistand.

Nøkkelkompetanse

  • Kjøp og salg av virksomhet, for eksempel forhandlinger, avtaleverk og tilhørende selskapsrett og finansiering
  • Eiendomstransaksjoner fra A-Å, inkludert oppgjør 
  • Avtaler (f.eks. aksjonæravtaler, opsjonsavtaler/samarbeidsmodeller, kjøpsavtaler, leieavtaler)
  • Strukturering av utviklingsprosjekter innen eiendom (næring og bolig)

Arbeidserfaring

2014 –
Partner / Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2008 – 2014
Advokat i Advokatfirmaet BAHR

Utdanning

2008 –
Fordypningsfag i forhandlinger, Hamline Universty, Minnesota, USA
2003 – 2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen