Per Øverbø

Per Øverbø

Seniorpartner / Advokat

Per yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på selskapsrett, transaksjoner og styrearbeid. Dette omfatter bistand innen kjøp og salg av virksomhet, selskapsendringer og løpende bistand til selskapers administrasjon og styre.

Per Øverbø har bred erfaring innen restrukturering og insolvensbehandling og har blant annet erfaring fra bostyrer for flere store konkurs- og insolvenssituasjoner. 

Han har i tillegg hatt styreposisjoner i over 50 selskaper, både i vår region og i Oslo-baserte selskaper. I tillegg har Per Øverbø hatt styreverv utpekt av Staten og i selskaper med utenlandsk eierskap. 

Nøkkelkompetanse

  • Større selskapstransaksjoner
  • Bostyrer (tidligere) ved Romsdal tingrett
  • Erfaring fra statseid bank
  • En rekke styreverv i ulike bransjer 
  • Har holdt et stort antall foredrag om styrearbeid (i arbeidsmetode, innhold og ansvar)

Arbeidserfaring

1978 – 2018
Partner / Seniorparter, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS (tidligere Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co DA)
1976 – 1978
Dommerfullmektig, Nordmøre tingrett
1974 – 1976
Konsulent, DU (nå SND)

Utdanning

1974 –
Universitetet i Oslo, Juridisk embetseksamen