Pål Are Lilleheim

Pål Are Lilleheim

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Pål Are jobber med markedsplaner og -tiltak, internkommunikasjon og generelle informasjons- og kommunikasjonstiltak for hele firmaet. I tillegg kan han bidra til å finne løsninger på kommunikasjonsfaglige utfordringer for kunder.

Kommunikasjonstjenester i denne sammenhengen er tiltak som å informere medier, marked og publikum generelt om en situasjon, og/eller være forberedt på mulig oppmerksomhet fra disse. Videre kan det være forhold som gjør det nødvendig med interninformasjonstiltak i bedriften, eller en beredskap som skal sikret at ønsket budskap blir de gjeldende. Vil tilbyr tjenester knyttet til både proaktive og reaktive kommunikasjonstiltak. 

Konkret tilbyr vi tjenester som:

  • Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi med handlingsplan og budskapsplattform. 
  • Skriving av pressemeldinger og/eller innhold til egne nettsider og sosiale medier.   
  • Medietrening – individuelt eller i grupper. 
  • Mediebrief/gjennomgang i forbindelse med konkrete situasjoner (beredskap). 
  • Krisekommunikasjon og/eller risikokommunikasjon – kurs, planer/strategier, aktiv part.    
  • Kurs/foredrag knyttet til alle områder innenfor kommunikasjon, der kunden ønsker å øke egen kompetansen på området. Kan også være for å bevisstgjøre om god kommunikasjon i egen organisasjon.   

Arbeidserfaring

2022 –
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2021 – 2022
Ansvarlig kommunikasjon og samfunnskontakt for prosjektet Stad skipstunnel, Kystverket.
2004 – 2021
Senior kommunikasjonsrådgiver i Kystverket.
2003 – 2022
Nettjournalist (fotball), Sunnmørsposten. Inkl. perioder med vikariat og engasjement ved sportsredaksjonen og nyhetsredaksjonen.
2001 – 2004
Frilans tekstforfatter/journalist/informasjonsrådgiver
1998 – 2001
Tekstforfatter/informasjonsrådgiver, BRB Infodesign - senere TIBE 2.
1997 – 2007
Timelærer i faget Medier og kommunikasjon, først BI Ålesund så Høgskolen i Ålesund.
1996 – 1997
Journalist, Nytt i Uka.

Utdanning

1992 – 1995
BA Media, University of Westminster, London.
1991 –
Grunnfag Statsvitenskap.