Ole Houlder Rødstøl

Ole Houlder Rødstøl

Partner / Advokat

Ole yter i hovedsak forretningsjuridisk bistand med særlig erfaring innen generasjonsskifte og transaksjoner. Dette omfatter bistand ved kjøp og salg av virksomhet, omorganiseringer og skattemessig rådgivning. I tillegg har Ole bred erfaring med odelsrettslige spørsmål.

Nøkkelkompetanse

  • Bistår ved generasjonsskifter og omorganiseringer innen de fleste bransjer
  • Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag
  • Lang erfaring med tingsrettslige spørsmål
  • En rekke styreverv i lokale virksomheter

Arbeidserfaring

1990 –
Partner, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
1988 – 1990
Partner, Kontorfellesskap Advokatene Brunvoll Hagerup Rødstøl
1986 – 1988
Advokatfullmektig, advokat Knut Anker Brunvoll
1983 – 1986
Førstekonsulent, Møre og Romsdal Fylkesskattekontor

Utdanning

1987 –
Advokatbevilling
1982 –
Universitetet i Oslo, Cand. jur