Odd Anders Bøyum-Folkeseth

Odd Anders Bøyum-Folkeseth

Spesialrådgiver

Odd Anders arbeider med skatte- og avgiftsrelaterte problemstillinger. Han har omfattende skatterettslig erfaring fra ulike offentlige instanser, og har siden 2004 arbeidet ved Høgskolen i Molde med undervisning og forskning innen skatterett og merverdiavgift.

Odd Anders fikk graden dr.philos, på avhandlingen «Idrett og skatt – Inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag» (Universitetet i Stavanger 2017). 

Nøkkelkompetanse

  • Dr. philos i skatterett
  • Førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde
  • Lang skatterettslig erfaring

Arbeidserfaring

2017 –
Spesialrådgiver, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2004 –
Førsteamanuensis, tidligere høgskolelektor i juridiske fag, ved Høgskolen i Molde
2002 – 2004
Seniorrådgiver, Skattedirektoratet
1995 – 2002
Seniorrådgiver, tidligere rådgiver og førstekonsulent, Finansdepartementet, Skatte- og avgiftslovavdelingen
1994 – 1995
Juridisk konsulent, Oslo likningskontor

Utdanning

1993 – 1995
Sosialøkonomi, Universitet i Oslo
1990 – 1993
Cand. jur, Universitetet i Oslo