Nils Grytten

Nils Grytten

Partner / Advokat

Nils arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor fast eiendoms rettsforhold, kontraktsforhold, arbeidsrett, arve- og skifterett. Han yter juridisk bistand til leger og helsepersonell over hele landet, særlig som rådgiver av næringsdrivende leger om drifts- og rammevilkår.

Han har vært oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre som fast leder av Nasjonal Nemnd for overdragelse av legepraksis siden 2006.

Nøkkelkompetanse

  • Drifts- og rammevilkår for næringsdrivende leger, praksisoverdragelse
  • Juridisk bistand til leger og annet helsepersonell
  • Arbeidsliv
  • Arv og skifte
  • Fast eiendoms rettsforhold

Arbeidserfaring

2017 –
Partner / Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2003 – 2017
Advokat, Advokatene Flisnes & Co
1998 – 2003
Sekretariatsleder / Rådgiver, Praktiserende Spesialisters Landsforening
1996 – 2003
Advokat / Spesialrådgiver, Den norske legeforening
1995 – 1996
Offentlig forvaltning

Utdanning

2001 –
Advokatbevilling
1989 – 1994
Universitetet i Bergen, cand.jur.