Nicolai Støren

Nicolai Støren

Advokatfullmektig

Nicolai har inngående kunnskap innen forvaltningsrett. Nicolai yter først og fremst bistand til privatpersoner i søknadsprosesser, klagesaker, prosesser for domstolene og i dialog med myndighetene. Han har dessuten langvarig erfaring i saker som omfatter offentlig rett gjennom klagebehandling hos Statsforvalteren og hos NAV Klageinstans.

Nicolai har utstrakt erfaring innen trygderett og utdanningsrett, samt saker som omfatter forvaltningsrett. Videre jobber han med arv, familie og samliv.

Nicolai prosederer saker for domstolene, og tar på seg oppdrag som kursholder innen sine spesialområder. Han har undervist ved juss årsstudium ved Høgskolen i Molde og ved Molde videregående skole.

Arbeidserfaring

2021 –
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2020 –
Jurist i Aukra kommune
2010 – 2019
Rådgiver hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal
2001 – 2009
Rådgiver/avdelingsleder i NAV Møre og Romsdal / NAV Klageinstans
2000 – 2001
Advokatfullmektig i Advokatene Wold og Riise

Utdanning

2000 –
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo