Martin M. Williams

Martin M. Williams

Senioradvokat

Martin yter juridisk bistand til næringslivet, med hovedvekt på arbeidsrett, kontraktsrett og pengekrav, og bistår også privatpersoner med hovedvekt på arv og skifte. Han har bred erfaring innen omstruktureringsprosesser hos arbeidsgivere og bistår ofte arbeidsgivere med planlegging av nedbemanningsprosesser.

Nøkkelkompetanse

  • Omstrukturerings- og nedbemanningsprosesser. 
  • Omfattende prosedyreerfaring
  • Felleseie- og dødsboskifte

Arbeidserfaring

2018 –
Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2011 – 2018
Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2010 – 2011
Partner, Advokatfirmaet Velund & Co.
2009 – 2010
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Velund & Co.
2009 – 2010
Førstekonsulent i NAV

Utdanning

2010 –
Advokatbevilling
2002 – 2007
Universitetet i Bergen, Master i rettsvitenskap