Marthe S. Urvik

Marthe S. Urvik

Partner / Advokat / Styreleder

Marthe bistår både privatpersoner og næringslivet med arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har rådgitt flere arbeidsgivere i forbindelse med nedbemannings- og omstillingsprosesser. I tillegg bistår hun arbeidsgivere i tvistesaker for domstolene. Bistanden omfatter også arbeidstvister etter skipsarbeidsloven.

I tillegg arbeider Marthe med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendoms rettsforhold; herunder særlig forbrukerentrepriser og kontraktsrett.  

Hun prosederer jevnlig saker for domstolene, og brukes mye som kursholder innen sine spesialområder. 

Marthe er styreleder i ØG.

Nøkkelkompetanse

  • Lang erfaring med oppfølging og tvisteløsning ved forbrukerentrepriser
  • Bred erfaring på ulike områder innen fast eiendoms rettsforhold
  • Har ført en rekke saker innenfor spesialområdene for både tingrett og lagmannsrett

Arbeidserfaring

2022 –
Partner, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2018 – 2021
Senioradvokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2015 – 2018
Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2013 – 2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

Utdanning

2015 –
Advokatbevilling
2006 – 2012
Universitetet i Bergen, Master i rettsvitenskap