Marit Moe Rasmussen

Marit Moe Rasmussen

Senioradvokat

Marit har lang erfaring med skatte- og merverdiavgiftsaker overfor næringsdrivende, offentlige virksomheter samt privatpersoner. Marit yter også forretningsjuridisk bistand, særlig innen generasjonsskifte og rettsforhold knyttet til fast eiendom. Hun bistår også i forbindelse med gjennomføring av arveoppgjør/dødsboskifte, samt rådgivning i forbindelse med dette.


Nøkkelkompetanse

  • Bistand i forbindelse med optimalisering av merverdiavgiftsbehandlingen overfor næringsdrivende og offentlig virksomhet
  • Bistand i forbindelse med kontroller fra Skatteetaten på skatt, merverdiavgift og særavgifter
  • Bistand i forbindelse med generasjonsskifte og arv 

Arbeidserfaring

2017 – -
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2011 – 2017
Seniorskattejurist Skatt Midt-Norge
2010 – 2011
Ansatt advokat Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co
2008 – 2010
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co

Utdanning

2010 –
Advokatbevilling
2001 – 2007
Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap