Marit Moe Rasmussen

Marit Moe Rasmussen

Partner / Advokat

Marit tilbyr et bredt spekter av juridiske tjenester overfor næringslivet, med hovedvekt på merverdiavgift og skatt.

Marit har lang erfaring med skatte- og merverdiavgiftsrådgivning overfor næringsdrivende, offentlige virksomheter samt privatpersoner. Hun er samarbeidsadvokat i Norsk Bondelag og bistår med overdragelse av landbrukseiendommer og landbruksvirksomhet. Marit yter også annen forretningsjuridisk bistand, særlig innen områdene generasjonsskifte, kjøp og salg av virksomhet, selskapsendringer og kjøp og salg av fast eiendom. 

Marit er leder for næringsgruppa i ØG. 

Nøkkelkompetanse

  • Bistand i forbindelse med optimalisering av merverdiavgiftsbehandlingen overfor næringsdrivende og offentlig virksomhet.
  • Bistand i forbindelse med kontroller fra Skatteetaten på skatt, merverdiavgift og særavgifter.
  • Bistand i forbindelse med eierskifte i landbruket.

Arbeidserfaring

2017 – -
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2011 – 2017
Seniorskattejurist Skatt Midt-Norge
2010 – 2011
Ansatt advokat Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co
2008 – 2010
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co

Utdanning

2010 –
Advokatbevilling
2001 – 2007
Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap