Linda Bøyum-Folkeseth

Linda Bøyum-Folkeseth

Senioradvokat

Linda arbeider i hovedsak med juridiske problemstillinger overfor privatpersoner, med hovedfokus på familie- og arverett, barnerett, barnevern og trygderett. Fra 1. januar 2024 er Linda oppført som bostyrer i dødsbo/felleseiebo ved rettssted Molde.

Linda har kompetanse innen en rekke ulike fagområder, og prosederer saker for domstolene. Hun har i tillegg lang erfaring fra en rekke offentlige virksomheter, og underviser også ved Høgskolen i Molde. 

Nøkkelkompetanse

  • Inngående kjennskap i arve- og familierett, trygderett og forvaltningsrettslige problemstillinger.
  • Lang erfaring fra diverse styre- og tillitsverv.
  • Lang foredrags- og undervisningserfaring.

Arbeidserfaring

2022 –
Senioradvokat hos Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
– 2023
Bistilling ved Høgskolen i Molde (20 prosent)
2007 – 2022
Høgskolelektor i juridiske fag, Høgskolen i Molde
2020 – 2021
Advokat hos Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2004 – 2007
Rådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2002 – 2004
Rettsfullmektig i Trygderetten
2001 – 2002
Skattejurist, Skattedirektoratet
2000 – 2001
Jurist, Ila landsfengsel og Sikringsanstalt
1999 – 2000
Saksforbereder i Trygderetten
1998 – 1999
Juridisk rådgiver, JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner)

Utdanning

2019 –
OsloMet, Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)
2003 –
Universitetet i Oslo, spesialfag: trygderett
1992 – 1998
Universitetet i Oslo, cand. jur, spesialfag: sjørett