Linda Bøyum-Folkeseth

Linda Bøyum-Folkeseth

Advokat - I permisjon

Linda arbeider i hovedsak med juridiske problemstillinger overfor privatpersoner, med hovedfokus familie- og arverett, barnerett, barnevern, trygderett og strafferett. Hun har kompetanse innen en rekke ulike fagområder, og prosederer saker for domstolene.

Linda har lang erfaring fra en rekke offentlige virksomheter. Hun har per i dag også 20 % stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Molde. Hun underviser i forvaltningsrett, arv- og familierett, juridisk metode, arbeidsrett for ledelse i helse- og sosialsektoren samt i en del formuesrettslige fag.

Nøkkelkompetanse

  • Inngående kjennskap i arve- og familierett, trygderett og forvaltningsrettslige problemstillinger
  • Lang erfaring fra diverse styre- og tillitsverv

Arbeidserfaring

2007 –
Høgskolelektor i juridiske fag, Høgskolen i Molde
2020 – 2021
Advokat hos Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2004 – 2007
Rådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal
2002 – 2004
Rettsfullmektig i Trygderetten
2001 – 2002
Skattejurist, Skattedirektoratet
2000 – 2001
Jurist, Ila landsfengsel og Sikringsanstalt
1999 – 2000
Saksforbereder i Trygderetten
1998 – 1999
Juridisk rådgiver, JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinner)

Utdanning

2019 –
OsloMet, Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)
2003 –
Universitetet i Oslo, spesialfag: trygderett
1992 – 1998
Universitetet i Oslo, cand. jur, spesialfag: sjørett