Lars Erik Grødal

Lars Erik Grødal

Partner / Advokat / Styreleder

Lars Erik er rådgiver for næringslivet med hovedvekt på selskapsrett og transaksjoner. Dette omfatter bistand innen egenkapitaltransaksjoner, kjøp og salg av virksomhet, samt løpende bistand til selskapers administrasjon, styre og eiere.

Lars Erik har også bred erfaring innen restrukturering og insolvensbehandling og han påtar seg jevnlig verv som bostyrer for Nordmøre tingrett, samt at han bistår banker med sikring og gjenvinning av verdier. Lars Erik har erfaring fra "alle sider av bordet" med hensyn til involverte aktører når et selskap kommer opp i økonomiske problemer, og har derfor kunnskap om hvordan de ulike aktørene bør og vil håndtere situasjonen som har oppstått, uavhengig av om det er fra bankens, styret eller kreditorens ståsted. 

Lars Erik Grødal er styreleder i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.

Nøkkelkompetanse

  • Løpende engasjert som juridisk rådgiver i egenkapital- og aksjetransaksjoner 
  • Bostyrer ved Nordmøre tingrett
  • Erfaring fra bank - spesialengasjement
  • En rekke styreverv i lokale og regionale virksomheter. Han er styremedlem i Eksfin (Eksfin ble opprettet 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge.) og Støperigata Holding AS.
  • Erfaring fra «alle sider av bordet» i forbindelse med gjeldsforhandlinger og konkurs

Arbeidserfaring

2020 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2018 – 2019
Senioradvokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2016 – 2018
Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
2012 – 2015
Advokat i SpareBank 1 Nordvest
2011 – 2012
Advokatfullmektig i Langseth Advokatfirma DA
2009 – 2011
Skattejurist i Skatt øst

Utdanning

2012 –
Advokatbevilling
2002 – 2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2001 – 2002
Bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI