Johs. A. Aspehaug

Johs. A. Aspehaug

Partner / Advokat

Johs. yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på entreprise- og avtalerett, samt selskapsrett og selskapsstyring. I tillegg til rådgivning knyttet til avtaleforhandlinger, omfatter dette også bistand knyttet til kjøp og salg av virksomhet, strategisk rådgivning knyttet til selskapsendringer og restruktureringer – samt løpende bistand til selskapers administrasjon og styre.

Han er, og har vært, styreleder/styremedlem i flere vekstselskaper i perioder selskapene har gjennomgått betydelig vekst og verdiutvikling. Johs. har også bred erfaring med rådgivning og bistand knyttet til kontraktsforhandlinger og tvister, blant annet entreprisekontrakter der han har bistått med rådgivning knyttet til flere store samspillsentrepriseavtaler innen landbasert oppdrett. Han har også bistått flere entreprenører og byggherrer i større tvister. 

Nøkkelkompetanse


  • Rådgivning og tvisteløsning knyttet til entrepriserett
  • Transaksjoner og selskapsrettslige strukturendringer 
  • Bred erfaring fra styrearbeid, blant annet i vekstselskaper
  • Generell forretningsjuridisk bistand

Arbeidserfaring

2013 –
Advokat / partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
1999 – 2013
Advokat/partner Gjørtz & Co
1998 – 1999
Advokat i egen praksis
1997 – 1998
Advokat og forhandlingsleder, Norsk Sjømat
1996 – 1997
Forhandlingskonsulent og adv.flm, Akademikernes fellesorganisasjon
1992 – 1996
Forhandlingskonsulent, Forskerforbundet

Utdanning

2009 –
Styrekandidat i BI
1996 –
Advokatbevilling
1991 –
Cand jur med selskapsrett spesialfag