Hallgrim Fagervold

Hallgrim Fagervold

Partner / Advokat (H)

Hallgrim arbeider innen det forretningsjuridiske området. Han har særskilt kompetanse innen offentlige anskaffelser, kontrakts- og entrepriserett, samt tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

I tillegg til å være advokat er Hallgrim doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Han skriver her en avhandling om domstolsprøving av offentlige anskaffelser. 

Fagervold er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett, samt Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Nøkkelkompetanse

  • Inngående kjennskap til offentligrettslige problemstillinger, særlig innen offentlige anskaffelser.
  • Inngående kjennskap til kontrakter og bransjepraksis innen bygg- og anleggsbransjen og maritim sektor, herunder leveranser til skipsindustri, oppdrett/fiskeri, offshorekonstruksjoner mv. 
  • Har håndtert en rekke større tvistesaker, både på forhandlingsstadiet og for domstolene.

Arbeidserfaring

2021 –
Møterett for Høyesterett
2015 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2010 – 2014
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2009 – 2010
Dommerfullmektig og konst. sorenskriver Fosen tingrett
2007 – 2009
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Grette DA
2006 – 2007
Trainee i Advokatfirmaet Grette DA og BP Norge AS

Utdanning

2018 –
Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen
2014 – 2016
University of Nottingham, LL.M Public Procurement Law and Policy
2001 – 2007
Universitetet i Oslo, Cand. jur