Hallgrim Fagervold

Hallgrim Fagervold

Partner / Advokat (H)

Hallgrim arbeider innen det forretningsjuridiske området. Han har særskilt kompetanse innen offentlige anskaffelser, forvaltningsrett og andre offentligrettslige rettsområder, hvor han yter bistand til både offentlige og private virksomheter. Hallgrim har også utstrakt erfaring med kontrakts- og entrepriserett, samt tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

I tillegg til å være advokat er Hallgrim doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Han skriver her en avhandling innen offentlige anskaffelser, med grensesnitt mot forvaltningsrett og EU-rett. 

Fagervold er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett.

Nøkkelkompetanse

  • Inngående kjennskap til offentligrettslige problemstillinger, særlig innen offentlige anskaffelser.
  • Inngående kjennskap til kontrakter og bransjepraksis innen bygg- og anleggsbransjen og maritim sektor, herunder leveranser til skipsindustri, oppdrett/fiskeri, offshorekonstruksjoner mv. 
  • Har håndtert en rekke større tvistesaker, både på forhandlingsstadiet og for domstolene.

Arbeidserfaring

2021 –
Møterett for Høyesterett
2015 –
Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2010 – 2014
Ansatt advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2009 – 2010
Dommerfullmektig og konst. sorenskriver Fosen tingrett
2007 – 2009
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Grette DA
2006 – 2007
Trainee i Advokatfirmaet Grette DA og BP Norge AS

Utdanning

2018 –
Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen
2014 – 2016
University of Nottingham, LL.M Public Procurement Law and Policy
2001 – 2007
Universitetet i Oslo, Cand. jur