Guro Kristine Velle

Guro Kristine Velle

Advokat

Guro er ein del av privatgruppa i ØG, og bistår med juridisk rådgjeving innan privatrettsområdet – inkludert prosedyre for domstolane.

Guro har omfattande erfaring med strafferett, men i ØG jobbar ho bredt innafor privatrettsområdet – med mellom anna arv, familie, barn/barnevern, erstatning, konfliktmekling, forvalting og arbeidsrett.

Arbeidserfaring

2024 –
Advokat, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS.
2021 – 2024
Politiadvokat, Sør-Vest politidistrikt, Haugesund politistasjon.
2021 –
Advokatbevilling.
2020 – 2021
Juridisk rådgjevar, Sjøfartsdirektoratet.
2018 – 2020
Advokatfullmektig, Advokat Erling Flisnes.
2018 – 2018
Rettleiar ved økonomiavdelinga, NAV Ålesund.
2017 – 2017
Juridisk rådgjevar, Møre og Romsdal politidistrikt.
2015 – 2017
Konsulent, Helfo.

Utdanning

2017 – 2017
Emnestudie i samfunnsvitskaplege fag, NTNU Trondheim.
2016 – 2016
Development studies, Høgskulen i Oslo og Akershus.
2011 – 2013
Integrert master i rettsvitskap, Universitetet i Bergen