Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal

Advokat

Fredric er rådgjevar for næringslivet innan selskapsrett og kontraktsrett. Dette inneber både jamleg bistand til styre/aksjonærar og dagleg leiing i verksemder, samt bistand i høve sal, oppkjøp og omorganiseringar (M&A). I tillegg har han særleg kompetanse i skjeringsfeltet mellom jus, politikk og forvaltning, der bedrifter og kommunar treng hjelp i møte med rammevilkår, regulering og offentlegrettslege krav. Fredric prosederer sivile saker for domstolane, og han har erfaring med evaluering og granskingar. Fredric har bakgrunn som stortingsrepresentant i åtte år. I tillegg til rettsvitskap har Fredric master i planlegging/leiing, og Sjefskurset frå Forsvarets Høgskule. Sidan 2022 har han vore medlem av Advokatforeininga sitt lovutval for forvaltningsrett. Han er fast sensor i juridiske fag ved Universitetet i Bergen, og rettleiar masteroppgåver ved universiteta i Oslo og Bergen.

Verv

2022 -           Medlem, Advokatforeininga sitt lovutval for forvaltningsrett
2021 - 2023  Medlem, Utvalet for ekstern gjennomgang av økonomiske ordningar for stortingsrepresentantar (Representantordningsutvalet)

Publikasjonar

2023   Folkestad, B., Bjørdal, F. H., Sandvik, E. & Aarøe, M. A. (2023). Evaluering av forsøksordninga med kommunedelsutval i Ålesund kommune (Rapport nr. 120/2023). Høgskulen i Volda. Rapport nr. 120 (hivolda.no)

2019   Bjørdal, F.H. (2019). Om representantforslag i Stortinget (Perspektiv 01/19). Stortingets utredningsseksjon. Perspektiv-01-19.pdf (stortinget.no)

Arbeidserfaring

2021 –
Spesialrådgiver/advokatfullmektig i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2013 – 2021
Stortingsrepresentant i finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen

Utdanning

2021 – 2022
Master i Samfunnsplanlegging og ledelse, Høgskulen i Volda
2021 –
Sjefskurset, Forsvarets Høyskole
2014 – 2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2011 – 2013
Bachelor i planlegging og administrasjon, Høgskulen i Volda
2010 – 2011
Årsstudium i psykologi, NTNU