Erik Staurset Andresen

Erik Staurset Andresen

Partner / Advokat

Erik har omfattende kjennskap til fiskeri- og havbruksbransjen og reguleringen av denne. Han har lang erfaring i å gi råd til klienter innen fiskeri- og havbruksnæringen i hele landet. Han yter juridisk bistand blant annet knyttet til regulatoriske rammebetingelser og konsesjoner / tillatelser, søknadsprosesser og klagesaker for alle sektormyndigheter, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning.

Erik har bistått en rekke selskap i forbindelse med klagebehandling og søknader om alle former for tillatelser (visning, FoU, utvikling, undervisning, stamfisk og ordinære), samt bistand ved regulatoriske spørsmål, rammebetingelser, og spørsmål om løpende drift.

Han har tidligere arbeidet i fiskeri- og havbruksavdelingen i Wikborg Rein og ved Fiskeridirektoratets hovedkontor med regelverksutvikling og klagebehandling av tildelings- og tilsynssaker innenfor havbruksforvaltningen.

Erik er anerkjent innenfor rettsområdet. Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri og havbruk og Juristenes utdanningssenters fagutvalg for fiskeri og havbruk. 

Arbeidserfaring

2020 –
Partner / Advokat i Øverbø Gjørtz
2019 – 2020
Senioradvokat i Wikborg Rein, Bergen
2017 – 2018
Fast advokat i Wikborg Rein, Bergen
2014 – 2016
Advokatfullmektig i Wikborg Rein, Bergen
2009 – 2014
Rådgiver i Fiskeridirektoratet, kyst- og havbruksavdelingen
2006 – 2007
Saksbehandler, Jussformidlingen

Utdanning

2017 –
Advokatbevilling
2011 –
Skatterett, Universitetet i Bergen
2010 –
Selskapsrett, Universitetet i Bergen
2008 –
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen