Ellen Jenset Hjelset

Ellen Jenset Hjelset

Advokatfullmektig

Ellen er en del av næringsgruppa i ØG, der hun bistår innenfor de fleste områder.

Ellen har erfaring med arbeid innenfor finansregulatoriske områder, og har bistått selskaper som er under tilsyn av Finanstilsynet. Dette omfatter blant annet forsikringsselskap, banker, fondsforvaltningsselskap og verdipapirforetak. 

I tillegg til å spesialisere seg innenfor finansregulatorisk juss har hun også erfaring med oppgaver innenfor konkurs, børsnoteringer, selskapsrett og due diligence-prosesser. 

Arbeidserfaring

2024 –
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz.
2019 – 2024
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt.
2018 – 2018
Trainee, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz.
2017 – 2017
Trainee, Advokatfirmaet Thomessen.
2016 – 2016
Arbeidsgruppeleder, Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Utdanning

2016 – 2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.
2018 – 2018
City University of Hong Kong (utvekslingsstudent)
2014 – 2015
Bachelor i rettsvitenskap (1. studieår), Høgskolen i Lillehammer.