Elisabeth Elliott Midtgård

Elisabeth Elliott Midtgård

Senioradvokat

Elisabeth bistår klienter fra næringslivet, med hovedfokus på generell selskapsrett og kontraktsrett.

Elisabeth har bred erfaring innen ulike juridiske fagfelt, som generell selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom og offentlig forvaltning. Hun har også lang prosedyreerfaring, og prosederer saker for både lagmannsrett og tingrett.

Erfaringene fra de siste årene omfatter omorganiseringer (offentlig og privat), generasjonsskifter, transaksjoner og sosial bærekraft. Elisabeth har videre jobbet mye med havnevirksomhet. Hun har i tillegg erfaring som styreleder, samt politiske verv i både kommunestyre og formannskap. Dette har gitt henne god innsikt i offentlige beslutningsprosesser. 

Arbeidserfaring

2018 – 2023
Advokat, og senest som rådgiver, PwC Consulting.
2017 – 2018
Advokat, Advokatfirmaet Flisnes & co.
2013 – 2017
Advokat, Holvik & Angelshaug AS.
2011 – 2013
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn.
2010 – 2011
Namsfullmektig, Hordaland politidistrikt

Utdanning

– 2013
Advokatbevilling
– 2010
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.