Camilla Gjørtz

Camilla Gjørtz

Senioradvokat

Camilla bistår hovedsakelig næringslivsklienter med strategisk juridisk rådgivning og forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på kontraktsrett og selskapsrett. Bistanden knytter seg til blant annet prosjektoppfølging, rådgivning og bistand til utforming, kvalitetssikring og revisjon av kontrakter. Camilla er for tiden i permisjon.

I tillegg bistår Camilla i transaksjonsprosesser og ved utarbeidelse av relevante avtaler i den forbindelse. Hun har også erfaring innen feltene immaterielle rettigheter og markedsføringsrett.

Nøkkelkompetanse

  • Særlig erfaring med bistand til utviklings- og teknologibedrifter, herunder beskyttelse av immaterielle rettigheter
  • Erfaring med kontraktsrevisjon innenfor flere ulike bransjer 
  • Bred kjennskap til de fleste standardkontrakter

Camilla er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

2013 –
Advokat i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz A
2012 – 2013
Advokatfullmektig Gjørtz & Co
2010 – 2012
Advokatfullmektig Arnzten de Besche Advokatfirma AS

Utdanning

2013 –
Advokatbevilling
2004 – 2010
Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap