Bygg din karriere hos oss

Vi er hele tiden på utkikk etter dyktige medarbeidere – både de med erfaring og unge talenter. Dersom du søker nye utfordringer, ønsker å flytte hjem, eller er på utkikk etter et godt sted å begynne vegen mot advokatbevilling; ikke nøl med å ta kontakt!

Send oss en åpen søknad

Er du advokat, ønsker stilling som advokatfullmektig, eller er du snart ferdig med utdannelsen og er på utkikk etter jobb? Vi er alltid på jakt etter faglig dyktige medarbeidere og talenter. Er du en erfaren advokat, med særlig interesse for næringslivsområdene? Og kanskje ønsker å flytte til, eller flytte hjem til Molde eller Kristiansund? Da har vi spesielt lyst til å høre fra deg! I ØG får du dyktige og erfarne kolleger som er opptatt av både fag og relasjoner, samt å ha en trivelig, engasjerende og inkluderende arbeidsplass. Her er også gode muligheter for egenutvikling.

Er du jus-student? Vi ønsker oss flere traineer til våre kontorer

Vi gir studenter muligheten til å få viktig og relevant erfaring på veien mot advokatyrket. Lenger nede på siden kan du lese om erfaringene til noen av våre traineer. Søknadsfrist: Fortløpende opptak for 2024.

Les hva våre siste traineer synes om oppholdet hos oss i ØG:

– Føler meg sikrere på advokatyrket som karrierevei

– Føler meg sikrere på advokatyrket som karrierevei

– Jeg har arbeidet med andre sider av jussen, og på en annen måte enn jeg er vant til på studiet. Jeg har i det store og hele fått være med på mye, opplevd at jeg har fått tillit og at jeg har fått prøve meg frem – men samtidig under god oppfølging. Jeg har fått jobbe med arverett, familierett, kontraktsrett, forsikringsrett, konkursrett og panterett – og fått delta i klientmøte, rettskildesøk og skrevet utkast til prosessvarsel, forliksklage, utleggsbegjæring og notat. Totalt sett har det vært gøy og spennende å utfordre seg selv, og jeg har lært veldig mye. Arbeidshverdagen jeg har hatt under traineeoppholdet er noe jeg kan trives med i fremtiden, og jeg kan trygt si tanken om advokatyrket som aktuell karrierevei er styrket.

Maiken Møst går fjerde året i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, men kommer opprinnelig fra Kristiansund. Hun hadde treukers traineeopphold ved kontoret vårt i Kristiansund i mars 2024.

– Har lært mye som jeg kommer til å ta med meg videre

– Har lært mye som jeg kommer til å ta med meg videre

– Jeg har lært mye av oppholdet mitt, som jeg kommer til å ta med meg videre. Det kommer et tidspunkt der jeg kanskje ønsker å vende nesen hjemover, og ønsket derfor et innblikk i hvordan det er å jobbe som advokat her. Det har jeg absolutt fått. Jeg har fått bryne meg på mye gjennom oppholdet, med alt fra fremtidsfullmakt til skatt og avgift, jeg har deltatt på klientmøter, har gjort rettskildesøk, vært med på en transaksjon, skrevet utkast til notat og utkast til artikkel. Variasjonen er en erfaring jeg ikke har fått under tidligere traineeopphold i Oslo, der jeg primært har drevet med forretningsjus – og ganske snevert innenfor de aktuelle rettsområdene. Jeg opplever at jeg har fått mye tillit og ansvar, og har trivdes veldig godt.

Malin Møst, som kommer fra Kristiansund. Er på siste året i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun hadde et fireukers traineeopphold ved Molde-kontoret (og med arbeidsdager ved Kristiansund-kontoret) i november/desember 2023.

– Fikk mye god erfaring og bekreftelser på videre valg

– Fikk mye god erfaring og bekreftelser på videre valg

– Jeg har vært usikker på hvilke rettsområder jeg vil jobbe med etter endt studie. Derfor var det viktig å få muligheten til å teste flere områder, slik ØG tilbyr, for kanskje å få klarere tanker om dette. Det fikk jeg. Under oppholdet har jeg fått jobbe med oppgaver innen forskjellige rettsområder, som arbeidsrett, arverett, psykisk helsevern, fast eiendom og tingsrett. Det har også vært interessant å bli inkludert i både et frokostseminar om styreansvar og temakveld om ulovlighetssaker i Ålesund. Ved å få en smakebit på hvordan det er å jobbe med jus i praksis, ser jeg frem til å jobbe med dette i hverdagen. Jeg ble tatt veldig godt imot som trainee, følte meg inkludert og opplevde at mine faglige synspunkter ble hørt.

Helene Marie Bakken Omvik. Skal snart i gang med siste året i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Hun hadde et fireukers traineeopphold ved Ålesund-kontoret i oktober/november 2023.


– Veldig spennende og givende

– Veldig spennende og givende

– Oppholdet i ØG har vært både hyggelig og lærerikt, og jeg ble tatt veldig godt imot. Advokatene jobber med mye mer enn jeg så for meg på forhånd. I løpet av oppholdet var jeg innom mange ulike rettsområder. Jeg har fått skrive utkast til brev, søknader og klager, samt gjort rettskildesøk på ulike problemstillinger. Jeg har blitt inkludert i sakene, og fått være med på kundemøter, befaring og i jordskifteretten. I tillegg fikk jeg være med i en straffesak i tingretten. I sum har det vært veldig spennende og givende.

Emma Svenkerud Halle. Femteårsstudent i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Kommer fra Molde, og ønsket å få et innblikk i advokatbransjen i hjembyen. Var trainee hos oss på Molde-kontoret i oktober/november 2023. 

– Har gitt meg et godt innblikk i hverdagen til en advokat

– Har gitt meg et godt innblikk i hverdagen til en advokat

– Det har først og fremst gitt meg godt innsyn i hverdagen til en advokat, samtidig som jeg har blitt kjent med ØG som firma. De er veldig inkluderende, og jeg sitter igjen med et godt inntrykk av ØG og de som jobber der. Jeg fikk jobbe med en rekke forskjellige rettsområder, som arbeidsrett, eiendomsrett og arverett – for å nevne noen. I tillegg fikk jeg være med på flere klientmøter, med både nye og eksisterende klienter, skrevet fullmakter og brev. Et høydepunkt var at jeg fikk være med på en seksdagers lang rettssak. Jeg var med både i saksforberedelsen og selve hovedforhandlingen, noe som ga meg et godt innsyn i hvordan en advokat jobber i forkant og under en rettssak. Saken inneholdt befaring og omfattende vitneførsel, noe som var spesielt spennende.

Sakse Osborg Myklebust. Ferdig med fjerde året i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Kommer fra Ålesund. Trainee ved kontoret i Ålesund i september/oktober 2023.