Bygg din karriere hos oss

Vi er hele tiden på utkikk etter dyktige medarbeidere og talenter. Konkret er vi nå på jakt etter inntil fire nye medarbeider – både advokater og advokatfullmektiger. Dersom du allerede nå søker nye utfordringer, ønsker å flytte hjem eller er på utkikk etter et godt sted å begynne vegen mot advokatbevilling; ikke nøl med å ta kontakt!

Send oss en åpen søknad

Er du advokat, ønsker stilling som advokatfullmektig, eller er du snart ferdig med utdannelsen og er på utkikk etter jobb? Vi er alltid på jakt etter faglig dyktige medarbeidere og talenter. I ØG får du dyktige og erfarne kolleger som er opptatt av både fag og relasjoner, samt å ha en trivelig, engasjerende og inkluderende arbeidsplass. Her er også gode muligheter for egenutvikling.

Er du jus-student? Vi ønsker oss flere traineer til våre kontorer

Vi gir studenter muligheten til å få viktig og relevant erfaring på veien mot advokatyrket. Lenger nede på siden kan du lese om erfaringene til noen av våre traineer. Søknadsfrist: Fortløpende opptak for 2023.

– Trainee-oppholdet hos ØG har først og fremst gjort meg tryggere på at jeg ønsker en fremtid i advokatbransjen

– Trainee-oppholdet hos ØG har først og fremst gjort meg tryggere på at jeg ønsker en fremtid i advokatbransjen

– De spesialiserte advokatene i ØG har gitt meg et praktisk innblikk i rettsområdene de jobber med. Det har gjort at rettsområder, som fra et teoretisk perspektiv ikke har fanget mine interesser tidligere, fremsto som mer interessant fra en praktisk innfallsvinkel. Derfor har erfaringene i ØG helt klart gjort det aktuelt å satse på andre/ytterligere rettsområder enn det jeg tidligere trodde var aktuelt.

Petter Solbakken Boot var trainee ved ålesundskontoret vårt i fire uker i mars 2024. Han er til daglig student ved Universitetet i Bergen, der han går fjerde året på rettsvitenskap. Den dyktige og dedikerte bergenseren oppsummerer med at han sitter igjen med en veldig god opplevelse etter oppholdet. 

Petter kom til trainee-oppholdet med et ønske om å bli bedre kjent med rollen som advokat, bli bedre kjent med ØG, og som tilreisende; bli bedre kjent med Ålesund og regionen. 

 – I ØG ble jeg behandlet som en fullverdig del av firmaet. Det innebærer både sosialt, ved at de ansatte behandlet meg som om jeg var en del av firmaet, og faglig ved at jeg fikk delta på flere sider av en sak; klientmøtene, rettsmøtene, skrive prosess-skriv, utarbeide notat, foreta rettskildesøk osv. I forlengelsen av det gjorde ØG det klart at arbeidet jeg produserte faktisk skulle brukes, noe som også var viktig for meg. Under oppholdet ble jeg fulgt opp hele veien. Dørene til de ansatte sto alltid åpen, jeg fikk delta på ulike sider av en sak, og jeg fikk være med å finne løsninger og svar. Forventningene mine til trainee-oppholdet i ØG ble klart tilfredsstilt, forteller han.

Noe som overrasket Petter da han kom til ØG var advokatene er meget spesialisert innenfor sine fagområder, selv om firmaet ikke blant de største. – De var interessert i å dele erfaringer, lære bort, og gi løpende tilbakemeldinger. Det gjorde at jeg fikk et godt faglig utbytte, samtidig som jeg ble bedre kjent med menneskene og hva jobben som advokat innebærer. I tillegg var jeg med på det som skjedde i firmaet. Det gjaldt både sosiale arrangement, som felles middag med kontoret, og faglige arrangement i regi av samarbeidspartnere, sier han. Og fortsetter:

– På jusstudiet blir vi utdannet rettsanvendere. En advokat er imidlertid mye mer enn bare en rettsanvender. Derfor var det viktig meg å bli bedre kjent med andre sider av jussen og advokatyrket enn det man lærer på studiet. Jeg mener at ØG tok hensyn til det og ga meg en rekke oppgaver hvor rådgivning, forhandlinger, rettsmøter og lignende sto i fokus.

Nå er det fullføring av fjerde året ved Universitet i Bergen som står på trappene for Petter. Til høsten venter utveksling til Rotterdam i Nederland, før han skal fullføre studiet med å skrive masteroppgave neste år.

-  Læringsutbyttet har vært stort

- Læringsutbyttet har vært stort

– Jeg har trivdes svært godt som trainee i ØG, og har blitt inkludert både faglig og sosialt. Arbeidsplassen er preget av godt humør og ansatte som er opptatte av andres trivsel. I trainee-tiden har jeg jobbet med spennende og varierte arbeidsoppgaver, og har fått testet ut rettsområder jeg ikke har hatt befatning med tidligere. Under hele oppholdet har jeg fått god oppfølging av dyktige advokater, og sitter igjen med et inntrykk av at advokatene i ØG har sterk faglig kompetanse. Jeg har fått være med i retten ved flere anledninger, og syns det virker svært spennende å prosedere. Læringsutbyttet mitt etter dette oppholdet har vært stort, og jeg setter pris på den erfaringen jeg sitter igjen med. Jeg er takknemlig for muligheten til å bli kjent med de ansatte i ØG, og er ikke fremmed for å komme tilbake ved en senere anledning dersom muligheten skulle by seg,

Henriette Aarsund var trainee ved kontoret i Ålesund tre uker i november 2022. Henriette gikk da femte studieår i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, med masteroppgave som neste på programmet. 

– Spennende og utfordrende trainee-opphold som ga mersmak

– Spennende og utfordrende trainee-opphold som ga mersmak

– Trainee-oppholdet mitt var variert, både med hensyn til arbeidsoppgaver og hvilke rettsområder jeg har jobbet med. Advokatene i ØG er veldig dyktige og erfarne, og gjennom oppholdet har jeg fått mulighet til å jobbe sammen med flere av dem. Inntrykket mitt har vært at alle har vært opptatt av trainee-oppholdet skulle bli så lærerikt som mulig, blant annet gjennom tilbakemeldinger på oppgaver jeg utførte. Terskelen for å stille spørsmål og diskutere problemstillinger har også gjennomgående vært lav. Jeg må si at oppholdet har gitt mersmak for arbeid i advokatbransjen.

Jenny Natvik har hatt to trainee-opphold hos oss, i juni og september 2022. Hun har vært både ved kontoret i Ålesund, Ørsta og Molde i løpet av de til sammen seks ukene. Jenny studerer rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, og tok trainee-tiden hos oss på tampen av tredjeåret og i oppstarten av det fjerde.