Strafferett

Vi yter bistand til klienter over hele landet innen fagområdene strafferett og straffeprosess. Våre strafferettsadvokater har lang og bred erfaring fra hele fagfeltet. Vi påtar oss også oppdrag som bistandsadvokater.

Våre strafferettsadvokater er strategisk plassert i alle tre byene i fylket, og vi har faste oppnevnte forsvarere både i Nordmøre tingrett og Romsdal tingrett. Vi har lang og bred prosedyreerfaring fra alle områder innenfor strafferetten, og vi bistår både mistenkte og fornærmede under etterforskning og ved iretteføringen for retten. Vi bistår både privatpersoner og næringsliv over hele landet. Vi bestreber oss for å gi klientene den best mulige bistand og vi opptrer proaktivt i den enkelte sak. 

Når har du har rett til forsvarer?

Den som er siktet for å ha begått en straffbar handling, har rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. Dette innebærer at du har rett til å la deg bistå av forsvarer under avhør hos politiet. Sakens karakter vil avgjøre om du får dekket advokatutgiftene av staten eller må betale selv. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss, dersom du blir innkalt til avhør hos politiet.


Når har du har rett til bistandsadvokat?

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, vil du kunne ha rett til å la deg bistå av en bistandsadvokat. Sakens karakter vil avgjøre om du får dekket advokatutgiftene av staten eller må betale selv. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss dersom du vurderer å anmelde et straffbart forhold.

Strafferett

Vi kan blant annet bistå med

  • Forsvareroppdrag 
  • Bistandsadvokat
  • Avklaring av rett til forsvarer / bistandsadvokat


Våre ansatte med kompetanse på dette området

Roy Peder Kulblik

Senioradvokat
Molde

John Marius Dybvik

Senioradvokat
Kristiansund

Guro Kristine Velle

Advokat
Ørsta

Se oversikt over alle våre fagområder privat