Skatt og avgift

Vi har et sterkt skatterettslig miljø. Advokatene har lang erfaring fra advokatbransjen, skatteetaten og akademia.

Vi bistår private og offentlige virksomheter i skatte- og avgiftsspørsmål, herunder rådgivning i forbindelse med blant annet kjøp og salg, restrukturering og generasjonsskifte. I tillegg til transaksjonsstøtte bistår vi med utredningsarbeid, tvistesaker mot skattemyndigheten og prosesser for domstolene.

Enkelte av våre advokater er spisset innen merverdiavgift, særavgifter og generasjonsskifte.

Skatt og avgift

Vi kan blant annet bistå med

  • Rådgiving i forbindelse med kjøp og salg
  • Restrukturering og generasjonsskifte 
  • Utredningsarbeid
  • Tvistesaker
  • Merverdiavgift
  • Særavgifter

Odd Anders Bøyum-Folkeseth

Spesialrådgiver
Molde

Marit Moe Rasmussen

Partner / Advokat
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder privat