Familie og samliv

Våre privatrettsadvokater har betydelig ekspertise innen fagområdene familie og samliv.

Sakstyper vi arbeider mye med innen dette feltet er bla barnefordeling, barnevernssaker, skifte av felleseiebo, økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, utarbeidelse av ektepakt, testament, fremtidsfullmakt og samboeravtaler. Vi har bred prosedyreerfaring som innen familie og skifte, og fører jevnlig saker for domstolene. Målet er imidlertid alltid å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp, og vi vektlegger å arbeide konstruktivt og løsningsorientert.  Flere av våre advokater blir oppnevnt som bobestyrere i offentlige felleseieskifter.

Familie og samliv

Vi kan blant annet bistå med

  • Barnefordeling, hvor barn skal bo fast og samvær
  • Barnevern, overtakelse av omsorg, samvær og tilbakeføring
  • Samboeravtaler
  • Vurdere og eventuelt opprette/ endre ektepakt  - før og under ekteskap 
  • Skifte av eiendeler og gjeld etter samlivs – og ekteskapsbrudd
  • Fremtidsfullmakt
  • Generell rådgivning

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Emma Kristine Lausund

Advokatfullmektig
Ålesund

Sigrid Varhaugvik

Advokatfullmektig
Molde

Marit Gridseth Flø

Advokat
Ørsta

Roy Peder Kulblik

Senioradvokat
Molde

Linda Bøyum-Folkeseth

Senioradvokat
Molde

Johan Mareno Teiseth

Partner / Advokat
Kristiansund

John Marius Dybvik

Senioradvokat
Kristiansund

Guro Kristine Velle

Advokat
Ørsta

Se oversikt over alle våre fagområder privat