Våre fagområder:

Vi bistår enkeltpersoner og familier med rådgivning og tvisteløsning på en rekke områder

Mange av oss vil på ett eller flere tidspunkt i livet ha behov for bistand knyttet til familiesaker, arv eller skifte, arbeidsliv eller ved kjøp og salg av eiendom. Vi er et fullservice advokatkontor og våre privatrettsadvokater har lang erfaring med å bistå privatpersoner med ulike juridiske problemstillinger som oppstår i et livsløp. Vi har omfattende kompetanse og erfaring med rådgivning og tvisteløsning til private. Med fokus på tilgjengelighet og engasjement, vil våre advokater finne den beste løsningen i hver enkelt sak. Advokatene i vår privatrettsavdeling har bred erfaring fra blant annet domstolene, forvaltning, organisasjoner og som advokater. Med denne bakgrunnen yter vi rådgivning til privatpersoner på de fleste fagområder.

Vi bistår enkeltpersoner og familier med rådgivning og tvisteløsning på en rekke områder
Nær og lett tilgjengelig

Nær og lett tilgjengelig

Vi har faste samarbeidsadvokater med Huseierne, Bondelaget og Tryg forsikring. Vi er til stede i hele fylket, noe som gjør oss lett tilgjengelige for våre klienter. I tillegg gir tilstedeværelsen oss som rådgiver bedre kjennskap til våre saker. Et flertall av rettslige problemstillinger løses på grunnlag av faktum, og vår nærhet til klienten og saken gjør at vi har det beste utgangspunktet for å gi faglig gode råd.