Våre fagområder:

Vi bistår enkeltpersoner og familier med rådgivning og tvisteløsning på en rekke områder

Mange av oss vil i løpet av livet ha behov for bistand knyttet til familiesaker, arv eller skifte, arbeidsliv eller ved kjøp og salg av eiendom. Våre privatrettsadvokater har lang erfaring med å bistå privatpersoner med ulike juridiske problemstillinger som oppstår i et livsløp. Vi har spisskompetanse og erfaring med rådgivning og tvisteløsning til private. Med fokus på tilgjengelighet og engasjement finner våre advokater den beste løsningen i hver enkelt sak. Advokatene i vår privatrettsavdeling har bred erfaring fra blant annet domstolene, forvaltning, organisasjoner og som advokater. Med denne bakgrunnen yter vi spesialisert rådgivning til privatpersoner på de fleste fagområder.

Vi bistår enkeltpersoner og familier med rådgivning og tvisteløsning på en rekke områder
Nær og lett tilgjengelig

Nær og lett tilgjengelig

Vi er til stede i hele fylket, noe som gjør oss lett tilgjengelige for våre klienter. I tillegg gir tilstedeværelsen oss som rådgiver bedre kjennskap til våre saker, og kunnskap om nærområdene. Et flertall av rettslige problemstillinger løses på grunnlag av faktum, og vår nærhet til klienten og saken gjør at vi har det beste utgangspunktet for å gi faglig gode råd. Vi har også faste samarbeidsadvokater med Bondelaget.