Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et sammensatt fagfelt som krever særlig kompetanse fra en rådgiver; ikke bare på det juridiske felt, men også gjennom kunnskap om offentlig virksomhet og organisasjon.

Advokatene i vår avdeling for forvaltningsrett har bred erfaring fra blant annet domstolene og de fleste nivå i forvaltningen. Dette gir oss en bred kompetanse og fagkunnskap som kommer våre klienter til gode gjennom trygg rådgivning.  

Våre advokater har betydelig erfaring fra bistand ved forhandlinger og ved tvisteløsning, og har ført en rekke saker innenfor disse områdene for domstolene.

Forvaltningsrett

Vi kan blant annet bistå med

  • Saksutredning
  • Bistand i forbindelse med klagebehandling
  • Juridiske vurderinger av aktuelle problemstillinger
  • Tvisteløsning og forhandling

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Marit Gridseth Flø

Advokat
Ørsta

Roy Peder Kulblik

Senioradvokat
Molde

Linda Bøyum-Folkeseth

Senioradvokat
Molde

Øystein Remme

Partner / Advokat
Ålesund

Marina Opstad

Senioradvokat
Molde

Hallgrim Fagervold

Partner / Advokat (H)
Molde

Guro Kristine Velle

Advokat
Ørsta

Se oversikt over alle våre fagområder i offentlig rett