Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser har blitt et betydelig rettsområde. Dette er som følge av at det offentlige kjøper tjenester og varer for over 500 milliarder kroner hvert år, samt at anskaffelsesregelverket ofte oppfattes som omfattende og innviklet.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS har lang erfaring med å bistå både oppdragsgivere og leverandører innen forskjellige bransjer, og vi besitter spisskompetanse innen alle ledd i anskaffelsesprosessen. I denne forbindelse kan det nevnes at advokat Hallgrim Fagervold for tiden tar en doktorgrad innen offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser

Vi kan blant annet bistå med

  • planlegging av en anskaffelse, herunder om anskaffelsesregelverket eller unntak fra dette kommer til anvendelse
  • Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag eller tilbud
  • Bistand ved gjennomføring av anskaffelsen
  • Klagehåndtering
  • Tvisteløsning i form av klagebehandling for KOFA eller søksmål for domstolene

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Elina Garberg Bjerkestrand

Advokat
Kristiansund

Hallgrim Fagervold

Partner / Advokat (H)
Molde