Fiskeri og havbruk

Fiskeri- og havbruksnæringen er underlagt omfattende reguleringer fra mange offentlige organer. I tillegg har markedet og næringen selv flere ulike sertifiseringsordninger. For å gi de beste rådene er bransjekunnskap og bransjeforståelse avgjørende. Denne kompetansen har vi.

Vi bistår klienter innen fiskeri og havbruksnæringen både i og utenfor regionen. Vi hjelper både små og store oppdrettsselskap på sjø og land, fiskebåtrederier, utstyrs- og serviceleverandører.

Med vår bransjekunnskap kan vi gi våre klienter treffsikre råd i enhver situasjon. Slik bransjekunnskap er viktig for å forstå hvordan næringen fungerer og videre kunne identifisere sakens kjerne, risiko og sentrale punkter. 

Fiskeri og havbruk

Vi kan blant annet bistå med

  • Generell virksomhetsstyring og løpende strategisk rådgivning
  • Generelle kjøps- og leveringsvilkår
  • Kontrakter, eksempelvis avtaler om levering av smolt, fôr, brønnbåtavtaler, privatrettslige avtaler ved etablering av landanlegg, kjøpsavtaler, byggekontrakter med verft 
  • Entreprisekontrakter for landbaserte anlegg
  • Tillatelser etter deltakerloven og saker etter havressursloven
  • Spørsmål knyttet til havnevirksomhet
  • Aksjekjøp og virksomhetsoverdragelse
  • Rådgivning ved generasjonsskifter
  • Erstatningskrav ved skade på anlegg, utstyr, fisk etc.
  • Tvisteløsning

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Elisabeth Elliott Midtgård

Senioradvokat
Ålesund

Johs. A. Aspehaug

Partner / Advokat
Ålesund

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift