Fast eiendom

Fast eiendom er et satsingsområde for oss, og har alltid vært det. Vi legger prestisje i å kombinere fagkompetanse med det kommersielle. Næringseiendom handler om mye mer enn selve eiendommen. Vi hjelper deg med å se helheten.

Å eie, utvikle, kjøpe, selge eller leie ut en næringseiendom handler om mye mer enn selve eiendommen. Fra vårt perspektiv er eiendom ikke bare en ryddig bygningsmasse og kontroll på hjemmelsforholdene, men for eksempel også riktig håndtering av selskapsrett, riktig håndtering av skatt- og avgift og inngåelse av markedsmessige kontrakter som optimaliserer eiendommens verdi. Vår faggruppe for fast eiendom er blant firmaets største. 

Eiendomsgruppa vår har de siste årene bistått i alt fra større transaksjoner i nasjonal størrelse, til lokale prosjekter hvor det er nødvendig med en helt annen tilnærming. Vår spesialitet er å ha oppdatert kunnskap, kommersiell bransjeforståelse, og evnen til å tilpasse oppdraget ut fra kundens behov. 

Fast eiendom

Vi kan blant annet bistå med

 • Eiendomsutvikling fra A til Å, f.eks valg av riktig eierstruktur og eiendomsstruktur
 • Forhandlinger med grunneiere
 • Opsjonsavtaler, samarbeidsmodeller
 • Kjøp og salg av næringseiendom
 • Due diligence-prosesser
 • Forenklede due diligence-prosesser 
 • Dokumentavgift
 • Finansiering
 • Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser
 • Avtaleforhandlinger
 • Kjøpekontrakter
 • Leiekontrakter, f.eks forhandlinger, avtaleutarbeidelse, reforhandling, fraflytting, tvisteløsning
 • Planprosesser, f.eks reguleringssaker,  byggesaker, klagesaker og dispensasjonssaker
 • Håndtering av avtaler med naboer, servitutter, heftelser
 • Tolkning/tvisteløsning knyttet til leieforhold 
 • Seksjonering og etablering av borettslag
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Generasjonsskifte, f.eks for landbrukseiendommer
 • Tomtefeste
 • Tvisteløsning for domstoler, jordskifteretten etc. 
 • Oppgjørsoppdrag
 • Håndtering av det selskapsrettslige, f.eks aksjonæravtaler og å finne riktig struktur (stiftelse, fusjon, fisjon) 
 • Eiendomsoppgjør

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Joachim Lausund Sund

Advokatfullmektig
Ålesund

Ingvild Botterli

Advokat
Molde

Per Sverre Raknes

Partner / Advokat
Molde

Øystein Remme

Partner / Advokat
Ålesund

Runar Wiik

Partner / Advokat
Kristiansund

Marthe S. Urvik

Partner / Advokat / Styreleder
Ålesund

Marina Opstad

Senioradvokat
Molde

Bjarte Aambø

Partner / Advokat
Ålesund

Marit Moe Rasmussen

Partner / Advokat
Molde

Ellen Jenset Hjelset

Advokatfullmektig
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift