Entrepriserett

Vi har et meget solid juridisk miljø innen entrepriserett. Vi bistår både entreprenører, byggherrer og rådgivere med ulike entrepriserettslige spørsmål.

Våre advokater har bistått med rådgivning og i forhandlinger ved inngåelsen av noen av de største entreprisekontraktene på Nordvestlandet. Vi kjenner godt betydningen av å ha riktig entreprisestrategi, og viktigheten av god løpende håndtering av de ulike aktørenes rettslige posisjon underveis i et prosjekt.

Vi legger vekt på rådgivning som forebygger problemer før de oppstår, og å håndtere utfordringer som måtte oppstå så tidlig som mulig. Vi har kompetanse på både utførelses- og totalentreprisekontrakter, samspillskontrakter og andre kontraktsformer benyttet i byggebransjen.

Vi har også solid erfaring med forhandling og tvisteløsning.

Entrepriserett

Vi kan blant annet bistå med

  • Rådgivning om anbud og inngåelse av entreprisekontrakter
  • Løpende bistand i byggefasen
  • Bistand i forbindelse med sluttoppgjør og tvist om krav
  • Misligholdssituasjoner
  • Rådgivningskontrakter og ansvar for rådgivere

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Ingvild Botterli

Advokat
Molde

Johs. A. Aspehaug

Partner / Advokat
Ålesund

Camilla Gjørtz

Senioradvokat
Ålesund

Hallgrim Fagervold

Partner / Advokat (H)
Molde

Se oversikt over alle våre fagområder bedrift