Bank og finansiering

Våre advokater har lang erfaring med å bistå bedrifter og enkeltpersoner overfor finansielle miljø, både med hensyn til egenkapital, herunder annen egenfinansiering og egenkapitalsubstitutt, og alle typer fremmedfinansiering.

Vi kjenner de fleste lokale aktører og kan i samarbeid med klient bidra til å sy sammen og tilpasse hensiktsmessige og realistiske finanspakker, tilpasset klientens behov og muligheter. Vi har over tid bygget opp en betydelig erfaring og kompetanse innen disse forhold, og kan vise til et betydelig antall referanseprosjekt.   

Vår juridiske kompetanse suppleres med en grunnleggende forståelse for de underliggende forretningsmessige problemstillinger og kjennskap til en lang rekke bransjer. Riktig finansiering og gode relasjoner til investorer og bransjer sikrer at det finansielle opplegget tilpasses klientens faseutvikling, fra idé- og gründerfasen (start-up) til videreutvikling og ekspansjon (scale-up).

Bank og finansiering

Vi kan blant annet bistå med

  • Beregning av kapitalbehov
  • Egenfinansiering
  • Fremmedfinansiering
  • Emisjoner/kapitalnedsettelser

Våre ansatte med kompetanse på dette området

Elisabeth Elliott Midtgård

Senioradvokat
Ålesund

Per Sverre Raknes

Partner / Advokat
Molde

Jon Ketil Gjørtz

Seniorpartner / Advokat
Ålesund

Ellen Jenset Hjelset

Advokatfullmektig
Molde