Våre fagområder:

Vi bistår næringslivet med forretningsjuridisk rådgivning, transaksjoner og tvisteløsning

Våre advokater innenfor denne avdelingen har spisskompetanse innen generell forretningsjuss, og bidrar med juridisk rådgivning til virksomheter med selskaps- og skatterettslige problemstillinger i det daglige liv –eller i forbindelse med transaksjoner eller tvisteløsning.

Vi bistår næringslivet med forretningsjuridisk rådgivning, transaksjoner og tvisteløsning
Bred og variert bakgrunn

Bred og variert bakgrunn

Næringslivsavdelingen vår har bred og variert bakgrunn og erfaring fra blant annet domstolene, næringslivet, bankvirksomhet, departementer, Skatteetaten og som advokater. Med denne bakgrunnen yter vi rådgivning til privatpersoner, små- og mellomstore og store bedrifter og konserner innenfor ulike fagområder. Som en lokal aktør, som kjenner regionen vår, kan vi samspillet mellom de kommersielle- og juridiske forhold som gjør seg gjeldende her hvor vi bor og driver våre virksomheter. Vi bistår med vår kompetanse i alle sykluser av virksomhetene, fra forberedende fase til avslutning.

Allsidig og fleksible

Allsidig og fleksible

Våre advokater har spisskompetanse på de forhold som gjør seg gjeldende i alle faser av virksomheten, og kan bistå med gode råd, implementering og gjennomføring av disse. Vi er store nok til at vi er allsidig og fleksible, slik at vi kan sette sammen et team fra de faggruppene som det behøves bistand fra for å løse din sak.