Webinar - Korona og juridiske spørsmål

Det er en krevende situasjon og mange spørsmål trenger svar av juridisk karakter. I samarbeid med Molde Næringsforum inviterer vi til webinar spørretime.

Dato31. mars kl. 09:00 - 10:00
StedWebinar

Gratis deltakelse


Spredningen av koronaviruset gjør at alle befinner seg  i en ekstraordinær situasjon.  Mange av våre medlemmer har en krevende situasjon og vi opplever at det er mange spørsmål bla av juridisk karakter.

MNF inviterer derfor til webinar om juridiske spørsmål knyttet til koronakrisen.  Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS samler erfarne advokater som vil gi råd om spørsmål knyttet til temaer som:

  • Force Majeure - vil corona-utbruddet og innførte restriksjoner medføre at man kan fritas fra sine kontraktsforpliktelser?
  • Hva ligger i Regjeringens krisepakke når det gjelder moms og arbeidsgiveravgift?
  • Hvilke rettigheter og plikter har jeg som utleier eller leietaker ved leie av næringslokaler?
  • Hva skjer med betaling av moms hvis vi utsetter leiebetalingen eller vi reduserer leien?
  • Hva er styrets handlingsrom ved stram likviditet, og hvilke tiltak bør iverksettes?
  • Hva innebærer betalingsstans og hvordan gjennomføres det i praksis? 
  • Permittering
  • Annet

Innholdet vil avhenge noe av hva som opptar deltakerne. Vi anbefaler derfor at du sender inn spørsmål i forkant av webinaret til bf@moldenf.noDet blir også mulighet for å stille spørsmål under selve webinaret via chat-funksjon.

TEKNISK GJENNOMFØRING: Link til webinaret vil bli sendt i e-post før oppstart. (Ved å følge linken som sendes deg vil du bli koblet på webinaret). 

Webinaret er gratis for medlemmer i MNF. Velkommen til webinar!

Meld deg på her