Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 31. mai 2022

Vi har fått to nye senioradvokater – og en spesialrådgiver

Marina Opstad og Linda Bøyum-Folkeseth har fått opprykk til senioradvokat i Øverbø Gjørtz. I tillegg er Fredric Holen Bjørdal nå spesialrådgiver/advokatfullmektig.

Opstad og Bøyum-Folkseth.png
Marina Opstad og Linda Bøyum-Folkeseth er nye senioradvokater i Øverbø Gjørtz.

Både Opstad og Bøyum-Folkeseth jobber ved Øverbø Gjørtz’ kontor i Molde, et kontor som har 17 ansatte. Totalt er det nærmere 40 ansatte hos advokatfirmaet, som i tillegg til Molde har kontor i Kristiansund, Ålesund og Ørsta. Med det er Øverbø Gjørtz det største advokatfirmaet på nordvestlandet.  

Marina Opstad har jobbet i Øverbø Gjørtz siden 2019. Hun kom fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal, der hun jobbet med klagebehandling etter en rekke regelverk over en seksårsperiode. I Øverbø Gjørtz jobber hun primært med plan- og bygningsrett og fast eiendom. Marina prosederer også saker for domstolene, deriblant jordskiftesaker.

Linda Bøyum-Folkeseth er for tiden i permisjon, for å jobbe full tid som høgskolelektor i juridiske fag ved Høgskolen i Molde, men er tilbake i Øverbø Gjørtz fra midten av august. Hun begynte i advokatfirmaet i 2020, og har blant annet også erfaring fra Statsforvalteren , Trygderetten og Skattedirektoratet. I Øverbø Gjørtz jobber hun spesielt med juridiske problemstillinger overfor privatpersoner, med hovedfokus på familie- og arverett, barnerett, barnevern, trygderett og strafferett.

Bjørdal blir spesialrådgiver

I tillegg til at Opstad og Bøyum-Folkeseth har fått opprykk til senioradvokat har Fredric Holen Bjørdal fått tittelen spesialrådgiver/advokatfullmektig. Bjørdal, med blant annet to perioder på Stortinget bak seg, jobber ved kontoret i Ørsta. Bjørdal har spesialisert seg innen næringsregulatoriske forhold, plan/regulering, samt alminnelig og spesiell forvaltningsrett.

Her kan du lese mer om, og finne kontaktinformasjonen til: