Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 23. mai 2022

Veldig fornøyd med trainee-tiden i Øverbø Gjørtz

Sigrid Varhaugvik er straks ferdig med trainee-tiden sin ved Øverbø Gjørtz i Molde. – Det har vært veldig interessant, og jeg har fått innblikk i det praktiske arbeidet innen veldig mange områder, sier Sigrid.

– Det er veldig kjekt å få ta trainee-tiden i et miljø som har så mange dyktige advokater, og som spenner over så mange fagområder som Øverbø Gjørtz gjør. Det har gjort at jeg har fått praktisk innsikts i en rekke områder, og fått sett både tøffe rettssaker og saker i forliksrådet fra innsiden – i tillegg til det arbeidet som gjøres på kontoret. Det har vært veldig inspirerende, forteller Sigrid.

Ikke minst synes hun at det å knyttet praksis til teorien er viktig. 

Som student jobber vi mye med selve jussen. Det pensumbøkene ikke gir et innblikk i, er alt annet som kreves for å bli en god advokat. De andre på kontoret har vært ivrige med å dele av egen kunnskap og erfaring, og inkluderer meg i møter med klienter.

Sigrid Varhaugvik
Sigrid Varhaugvik har tre ukers trainee-periode hos Øverbø Gjørtz i Molde. – Veldig interessant og lærerikt, oppsummerer hun.


Sigrid kommer fra Gossen i Aukra kommune, like utenfor Molde. Å få prøve seg hos Øverbø Gjørtz, som er en av de største aktørene i nærheten av hjemstedet, var derfor noe hun ønsket. Med vel gjennomført trainee-tid har hun ett år igjen før hun er ferdig med masteren i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Til høsten reiser jeg til Kypros for å ta ett semester med utveksling. Der håper jeg å få et internasjonalt perspektiv på jussen, samtidig som jeg får trent på å snakke akademisk engelsk. Etter jul begynner arbeidet med master-oppgaven, og jeg tror nok valg av tema vil bli lettere nå som jeg har fått litt erfaring innenfor de forskjellige rettsområdene.

Glad for å ta imot traineer

I perioden med Covid19 har det ikke vært praktisk mulig å ta imot traineer. Det er derfor veldig gledelig at ordningen nå er i gang igjen.

– Det er viktig for oss å gi studenter mulighet til å få relevant erfaring undervegs i studietiden – på vegen mot jurist- og advokatyrket. Derfor gir vi dette tilbudet ved alle våre kontorer. Nylig har vi hatt trainee i Kristiansund, og nå har vi Sigrid i Molde. Så er det trainee på veg inn i Ålesund, mens vi får en ny trainee i Molde allerede i juni/juli forteller advokat Marina Opstad. Hun har ansvar for trainee-ordningen ved kontoret i Molde

Marina har fulgt opp Sigrid gjennom den tre uker lange trainee-tiden, og er full av lovord om henne.     

– Sigrid har kommet langt på juss-studiet, og kunne vise til gode resultater. Hun har deltatt på ulike områder av vår arbeidshverdag gjennom disse ukene. Vi synes hun har gjort et godt arbeid, og har opplevd henne som positiv og interessert, sier Marina. 

Er du jus-student, og ønsker trainee-plass?
Da vil vi gjerne høre fra deg.

– Normalt tilbyr vi én til to studenter et treukers trainee-opphold på henholdsvis vår- og høstparten. Studenten må ha kommet inn på master i rettsvitenskap, og fortrinnsvis ha fullført tredje avdeling. Traineen får en midlertidig ansettelsesavtale og mottar lønn for den tiden de er her, og de får sitt eget kontor med det de trenger av utstyr. Vi ønsker å tilby våre traineer å delta i klientmøter, rettsmøter og forhandlinger. Samtidig som traineen får mulighet til å utforme brev, prosesskriv, notat og andre betenkninger, forklarer Marina.

Ønsker du å være vår neste trainee? Send i så fall søknad og CV til aalesund@ovgj.no. Oppgi gjerne ønsket kontorsted (Kristiansund, Molde, Ålesund eller Ørsta).