Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 23. juni 2022

Veldig fornøyd med kurs om kontraktsbestemmelser og totalentreprise

– Dette var et godt organisert og strukturert kurs. Gjennom dagen fikk vi økt vår kompetanse og bevissthet relatert til NS 8407, og betydningen av en god prosjektgjennomføring, oppsummerer prosjektsjef Asbjørn Skaro i Artec Aqua, etter at de gjennomført et dagskurs om kontraktsbestemmelser og totalentreprise hos Øverbø Gjørtz.

Artec Aqua1.jpg
Johs. A. Aspehaug og Ingvild Botterli ga deltagerne fra Artec Aqua gode oppdateringer om kontraktsrett og entrepriserett.


Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz arrangerte nylig et internkurs for Artec Aqua om kontraktsbestemmelser og regulering av kontraktsforhold knyttet til totalentrepriser, og i kontrakt mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Kurset hadde tittelen «Praktisk om NS 8407 og NS 8417 for prosjektledere», og var på seks timer.   

Artec Aqua er totalleverandør for landbasert oppdrett, og håndterer hele eller deler av oppdrag, fra rådgiving, prosjektering, kontrahering og bygging. De har posisjonert seg som en særdeles innovativ og sterk kompetanse- og teknologibedrift, og jobber både nasjonalt og internasjonalt. 

– Strukturert og profesjonelt 

Fra Artec Aqua deltok prosjektledere, samt ansatte som jobber med innkjøp og prosjektering. De fikk oppdatert seg på temaene generelt om NS 8407, avtalestrukturen, prosjekteringsansvaret, endringer, overtakelse og sluttoppgjør, reklamasjon og mangler.

Artec Aqua2.jpg
Prosjektsjef Asbjørn Skaro i Artec Aqua (helt til venstre).

Kurset var organisert og strukturert på en god og profesjonell måte. Johs. og Ingvild presenterte materialet på en måte som skapte både engasjement, gode diskusjoner og refleksjon. Det var en god mix av teori, caseoppgaver og erfaringsutveksling mellom kursdeltagerne, oppsummerer prosjektsjef Asbjørn Skaro i Artec Aqua.

For dem var dette en viktig oppdatering for de sentrale personene som jobber med store og komplekse prosjekter.     

– Det var vel anvendt tid. I løpet av dagen fikk vi økt vår kompetanse og bevissthet relatert til NS 8407, og betydningen av en god prosjektgjennomføring, sier Skaro.

– Viktig å holde seg oppdatert 

Partner/advokat Johs. A. Aspehaug og advokat Ingvild Botterli stod for kurset med Artec Aqua.

– Vi ser at det gjerne er en forutsetning for god prosjektledelse at prosjektlederne har kontroll på kontraktene som er inngått. Siden både kontraktsretten generelt og entrepriseretten spesielt er under stadig utvikling gjennom rettspraksis, er det viktig at prosjektledere og andre nøkkelansatte holder seg løpende oppdaterte innen sine felt. For eksempel ser vi særlig at kontraktens varslingsregime med strenge varslingsfrister er et gjentagende tema som prosjektlederne er opptatt av. For aktører som Artec Aqua, som både prosjekterer og bygger, er det naturligvis også viktig å forstå hva prosjekteringsansvaret i kontrakten faktisk innebærer i praksis. På kursdager som dette kan vi gjennomgå de relevante dommene på området, og trekke paralleller som kursdeltakerne kan dra nytte av i sin arbeidshverdag. I tillegg er det både spennende og lærerikt for oss å høre deres erfaringer og refleksjoner, forteller Ingvild Botterli.   

– Å holde seg oppdatert på lover og regler generelt, samt endringer innen entreprise og kontraktsområdet er veldig viktig. Det skjer ting hele tiden, og konsekvensene ved å ikke være oppdatert kan i ytterste konsekvens bli store. Derfor er vi glade for å kunne få holde slike kurs, ikke minst når det er ei så lydhør og engasjert gruppe som vi møtte fra Artec Aqua, legger Johs. A. Aspehaug til.

Trenger du/dere oppdateringer eller kursing innen entreprise, virksomhetsstyring, arbeidsliv, fiskeri og havbruk eller andre områder? Vi kan lage skreddersydde orienteringer, foredrag eller kursopplegg innen de fleste områder. Vi kan enten komme til dere å holde kurs, eller vi kan sørge for arrangementet i sin helhet.