Skrevet av Ingvild Botterli
Advokat
Publisert 03. mai 2021
Ingvild Botterli

Utsatt mva-plikt ved omstridte krav

Nytt forslag om endring av bokføringsforskriften skal sørge for at entreprenørens plikt til å betale merverdiavgift på omstridte krav utsettes til kravet er endelig avgjort.

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-un.jpg


Den 20. april i år fremmet flertallet i Stortingets finanskomité en innstilling til regjeringen om å endre dagens regelverk, slik at entreprenørens plikt til å innberette og betale mva suspenderes til kravet er endelig avklart med byggherren. Dette skal forhindre situasjoner hvor entreprenøren plikter å betale mva på fakturaer og krav som ikke er betalt – og som kanskje ikke vil bli betalt i overskuelig fremtid.

Innstillingen kan tyde på at en lang diskusjon og en viktig kampsak for en samlet entreprenørbransje nærmer seg slutten. 

Ved nyttår trådte det i kraft nye regler i bokføringsforskriften, som innebar at entreprenørens plikt til å betale mva på krav bestridt av byggherren ble utsatt til prosjektet var ferdigstilt. 
Bransjen var imidlertid ikke fornøyd, da entreprenøren fremdeles kunne risikere å havne i en likviditetsskvis i de tilfellene kravet fremdeles var bestridt etter prosjektets sluttdato. Det er ikke rent sjeldent at slike sluttoppgjørstvister trekker ut i tid, og det kan potensielt ta flere år før kravet er endelig avgjort i rettssystemet. 

Finanskomiteen krever nå at regjeringen snarest, og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 foretar de nødvendige regelendringene slik at denne mva-belastningen kan unngås. Selv med et forestående stortingsvalg til høsten er det mye som tyder på at flertallet bak endringsforslaget vil stå seg. Bransjen kan dermed være tilfreds med å ha fått gehør fra politisk hold for en sak som har skapt hodebry over lenger tid.

Kontaktperson for entreprisegruppen: Advokat Ingvild Botterli 

Kontaktperson for skattegruppen: Partner/advokat Finn Lervik