Partner / Advokat
Publisert 13. mai 2021
Johan Mareno Teiseth

Skifte ved førsteavdødes bortgang - skjevdeling i arveoppgjør – sammensatt skifte

Når det skal skje et skifteoppgjør etter førsteavdøde ektefelle skal det gjennomføres et såkalt «sammensatt skifte». Ved sammensatt skifte foretar man først et skifteoppgjør mellom ektefellenes iht ekteskapsloven skilsmisseregler. Deretter skal avdødes andel av boet være gjenstand for arv i henhold til arvelovens regler. Bakgrunnen for denne prosessen er at man må finne ut hva avdøde etterlater seg av gjeld og verdier, før man kan beregne arven. På grunn av lengstlevendes rett til å sitte i uskiftet bo, skjer et sammensatt skifte ofte i de tilfellene der førsteavdøde etterlater seg særkullsbarn. Særkullsbarna har en rett til å motta arv etter sin forelders bortgang.

Skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 

På skifte kan ektefellene iht ekteskapslovens § 59 kreve skjevdelt verdien av midler som de har med seg inn i ekteskapet, eller får i arv eller gave av andre enn ektefellen. Dersom verdien av midlene fortsatt er i behold, kan de holdes helt utenfor delingen med den andre ektefellen. Denne bestemmelsen kan også påberopes av lengstlevende ektefelle ved skifte med felles barn eller med førsteavdødes særkullsbarn.

I ekteskapslovens § 77 er bestemt at arvingene etter førstavdøde kan kreve skjevdeling. Dersom kravet vinner frem vil den arv som mottas fra førsteavdøde bli større.

I begge tilfelle bestemmes i ekteskapslovens § 59, annet ledd, at skjevdelingsretten helt eller delvis ses bort fra dersom den gir et åpenbart urimelig resultat for den lengstlevende.

Testament – fremtidsfullmakt – erklæring om uskifte  - arveplanlegging

Mange ektefeller med særkullsbarn ønsker å planlegge arven og skaffe seg en oversikt over hva den enkelte vil sitte igjen med etter dødsfallet til den andre. De fleste ønsker å beskytte gjenlevende ektefelle, for eksempel ved å sørge for at den som lever lengst kan fortsette å bo i boligen. Andre ønsker å beskytte fellesbarna på bekostning av særkullsbarna. Dette kan gjøres ved inngåelse av gjensidig testament, femtidsfullmakt og ektepakt. 

Det er også en mulighet at lengstlevende sikres rett til å sitte i uskiftet bo dersom førsteavdødes særkullsbarn avgir erklæring om at lengstlevende ektefelle gis rett til å sitte i uskiftet bo.

Bruk advokat ved arveplanlegging og som bostyrer i bobehandling

Reglene for skifte og særskilt skjevdeling i arveoppgjør kan være kompliserte og vanskelige å forstå. Bruk av advokat til rådgivning og eventuelt som bostyrer i dødsbobehandlingen vil ofte være en god investering.

Våre advokater i privatrettsgruppen har lang erfaring innen skifte -og arverettslige spørsmål