Partner / Advokat
Publisert 13. mars 2023
Marit Moe Rasmussen

Skattemeldingen 2022: Har du husket å sjekke fradragene?

Skattemeldingen for 2022 for lønnsmottakere, pensjonister og uføre sendes ut fra og med 14. mars. Her er noen tips og tanker som du bør ha med deg når du skal gå gjennom den. Det er slett ikke sikkert at alt du alt du har krav på er kommet med.

Skatteoppgjøret.png
Er du sikker på at alle fradrag er kommet med på skattemeldingen din for 2022?


Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men ikke nødvendigvis ferdigutfylt. Du kan ha krav på fradrag som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Det er derfor viktig at du er klar over hvilke fradrag du har krav på, og sjekker om disse er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Hvis ikke, må du selv sørge for å melde inn fradragene selv direkte i skattemeldingen. 

Det er heller ikke nødvendigvis slik at de forhåndsutfylte opplysningene er riktige. Etter at forhåndsutfylte skattemeldinger ble innført, opplever nok mange av oss at innleveringen av skattemeldingen har blitt mindre viktig ved at vi stoler på de opplysninger som skattemyndighetene har oppført. 

Husk at du har selv et ansvar for at de opplysninger som fremkommer av skattemeldingen din er riktige! 

Her er en kort oversikt over de type fradrag mange av oss kan ha krav på.  

Fradrag for arbeidsreiser – reisen fra ditt hjem og til ditt faste arbeidssted

Her har det skjedd endringer fra forrige skatteår. Bunnfradraget for arbeidsreiser, det vil si reisen mellom hjemmet og ditt faste arbeidssted, gikk ned fra 23 900 kroner i 2021 til 14 000 kroner i 2022. Dette betyr at det er dette fradraget nå er aktuelt for flere.  Det er også nå innført en fast sats på 1,65 kroner per kilometer, men det er til gjengjeld innført et «tak» for denne type kostnader på totalt 97 000 kroner. 

Du får altså fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 14 000 kroner og opptil 97 000 kroner. Du har krav på fradraget uavhengig av dine virkelige utgifter, eller hvilket transportmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter reiseavstand. 

Summen kan være forhåndsutfylt ut fra opplysningene på fjorårets skattemelding, så det er viktig at du sjekker at summen som eventuelt er forhåndsutfylt stemmer med dine faktiske kostnader for 2022.

Utgifter til bompenger eller ferge på turen mellom hjem og jobb

Bruker du bil og har faktiske utgifter til bom og/eller ferge som til sammen overstiger 3300 kroner i året, kan du få fradrag for disse kostnadene hvis reisetiden med bil er to timer kortere tur-retur enn når du bruker rutegående transportmiddel. Dette gjelder kun hvis du ikke har rett til fradrag for arbeidsreiser – i så fall går utgifter til ferge og/eller bom inn i reisefradraget.

Overnatter et annet sted enn hjemme på grunn av jobb

Hvis du er lønnstaker og må overnatte borte på grunn av jobb, kan du være pendler og ha krav på fradrag for pendling, herunder reise, kost og losji.

Har du refinansiert lån i løpet av året som har gått?

Du kan kreve fradrag for omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr. Videre kan du kreve fradrag for finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente. Du får også fradrag for kostnader til takstmann.

Har du i løpet av 2022 solgt aksjer med tap?

Tap ved salg av aksjer er fradragsberettiget. Skattesatsen for 2022 var 35,2 prosent til og med 5. oktober og 37,84 prosent for aksjetap pådratt etter 5. oktober 2022.

Leier du ut bolig eller fritidsbolig?

Hvis du betaler skatt av leieinntektene dine, får du fradrag for kostnader knyttet til utleieboligen, eksempelvis kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og forsikringer.

Har du spørsmål knyttet til skattemeldingen for 2022 – eller andre skatterelaterte spørsmål? Ta kontakt med senioradvokat Marit Moe Rasmussen på tlf. 911 658 43 eller e-post mmr@ovgj.no.