Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 01. juni 2023
Pål Are Lilleheim

Sjekk vår portal for personskade

Fullerstaning.no er ØGs portal for personskade. Der kan du enkelt komme i kontakt med dyktige advokater på området, registrere saken din for å få en gratis vurdering – og avtale en uforpliktende samtale.

Øverbø Gjørtz håndterer et stort antall saker årlig, og vi er faglig oppdatert og har gode resultat.

Vi bistår med:

  • Erstatningsoppgjør etter yrkesskade, trafikkskade, voldsskade, pasientskade med videre.
  • Ved oppgjør av ulykkesforsikring, sykeforsikring, lisenstapsforsikringer og lignende.
  • Vårt mål er at den skadde skal få et så godt og riktig oppgjør som mulig.

Vi tilbyr tjenester innenfor voldsskade, pasientskade, trafikkskade, yrkesskade og forsikring.