Samarbeidsadvokater for Møre og Romsdal Bondelag

Ole Houlder Rødstøl går over i pensjonistenes rekker fra 1. januar 2022 etter å ha vært samarbeidsadvokat for Møre og Romsdal Bondelag siden 1990-tallet, og advokatene Marit Moe Rasmussen og Øystein Remme overtar som samarbeidsadvokater etter han. Lørdag 4. desember holdt de kurs om eierskifte i landbruket i Ørsta, og lørdag 11. desember står Tingvoll for tur.

Vel 40 unge og eldre bønder og familiemedlemmer deltok på en nyttig og lærerik temadag om eierskifte som Møre og Romsdal Bondelag arrangerte i Ørsta lørdag 4.desember. Lørdag 11. desember er over 50 personer påmeldt til tilsvarende temadag i Tingvoll.

Les mer om saken i artikkelen til Møre og Romsdal Bondelag.

Bondelagskurs-fotograf-Arild-Erlien.jpg

Foto: Arild Erlien

Fv. Marit Moe Rasmussen, Øystein Remme og Ole Houlder Rødstøl