Partner / Advokat / Styreleder
Publisert 02. juli 2021
Lars Erik Grødal

SalMar Farming AS erverver 51% av aksjene i Nekton HavbrukAS

Øverbø Gjørtz har bistått Nekton og Nekton Havbruk i forbindelse med SalMars erverv av 51 % av Nekton Havbruk gjennom en rettet emisjon. Av Nektons pressemelding fremgår det at:

«Vi er svært fornøyde med emisjonen og at SalMar Farming AS kommer inn som ny hovedaksjonær. Emisjonen vil være en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av kompetanse og visningsaktivitet. Samtidig er det en stor glede for oss at de ansatte ivaretas på en god måte, og at aktiviteten i selskapet fortsatt vil ha sin hovedtyngde i områdene rundt Smøla», sier grunder Mikal Eines.

Nekton Havbruk AS har i dag to konsesjoner for produksjon av matfisk. En visningskonsesjon og en Grønn C konsesjon. Kjøpesum for aksjene ervervet gjennom emisjonen er NOK 80 millioner. Transaksjonen vil gi SalMar en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av eksisterende driftskompetanse, fremgår det av SalMars børsmelding.

Øverbø Gjørtz’ team har vært ledet av Partner/advokat Lars Erik GrødalPartner/advokat Erik Staurset Andresen og Partner/advokat Johs. A. Aspehaug.


Les mer i børsmeldinger:
Oslo Børs/SalMar  og  iLaks/SalMar

Foto: Nekton