Regjeringens krisepakke – er tiltakene tilstrekkelige for næringslivet?

Regjeringen arbeider med å iverksette strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Tiltak er derfor iverksatt i dag. De økonomiske tiltakene er helt nødvendige på grunn av de omfattende helsemessige tiltakene som er satt inn de siste dagene, både her hjemme og i mange andre land, for å begrense smitte. De helsemessige tiltakene vil føre til redusert omsetning for veldig mange.

Regjeringen er tydelig på at det er vanskelig å si hvor store og hvor langvarige konsekvenser dette vil få for næringslivet. Det eneste som synes sikkert er at det blir verre før det blir bedre.

Det man skal være oppmerksomme på er at tiltakene er iverksatt for å unngå konkurser og oppsigelser. De aller fleste må likevel ta grep for å unngå dette, og da er det viktig at grepene som blir gjort er riktige og blir gjennomført tidsnok.

Regjeringens tiltak er iverksatt for å bedre selskapenes likviditet. Tiltakene treffer bredt, men alle tiltakene gjelder ikke alle. Foreløpig er blant annet følgende tiltak iverksatt:

  •  «Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene».

Ovenfor nevnte tiltak er noen av de tiltakene som kan være aktuelle å benytte seg av, men det er kanskje ikke gjeldende for ditt selskap, du vet ikke helt hvordan de kommer til anvendelse, eller i verste fall er de ikke tilstrekkelige?

Våre advokater har erfaring med selskaper i krise, og kan bistå med å håndtere situasjonen som har oppstått for din virksomhet.