Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 13. desember 2022
Pål Are Lilleheim

Regjeringens forslag til krav om kjønnsbalanse i styrer

Regjeringen foreslår å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper. – Dette vil få konsekvenser for en rekke selskaper i vår region, påpeker partner/advokat Øyvind Hasselø Meisingset i Øverbø Gjørtz.

Bilde 1.jpg
På landsbasis er kun 20 prosent av styremedlemmene i næringslivet kvinner. Det ønsker regjeringen å endre på. (Illustrasjonsfoto)


Regjeringen foreslår å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

– Kravene, slik de er formulert i regjeringens forslag, skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse, samt at næringslivet skal benytte den samlede kompetansen i samfunnet, forteller Meisingset. 

På landsbasis er i bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har kun menn i styret, heter det i pressemeldingen fra regjeringen. Videre presiserer de at dette ikke er i tråd med tiden vi lever i, og heller ikke med forventningene samfunnet har for lik vurdering av evner og kompetanse i befolkningen. 

Nettavisen Nett.no viser i en oversikt at kvinneandelen i styrene til de ti største bedriftene på Nordvestlandet er under gjennomsnittet. Oversikten viser at 17 prosent av styremedlemmene i selskapene med høyeste driftsinntekt er kvinner. På landsbasis er 20 prosent av styremedlemmene i næringslivet kvinner. Det betyr en økning på fem prosent i løpet av de siste 20 årene. 

– Regelendringene, som de er lagt frem i forslaget, vil bety at det er noen hundre selskaper som vil bli direkte berørt i vår region. Alt ettersom hvor grensene trekkes opp for hvilke bedrifter som blir omfattet. Det er blant annet hvor terskelen skal gå regjeringen vil ha innspill på i høringsrunden, sier Meisingset. 

Dette er forslagets hovedpunkter

  • Krav om representasjon av begge kjønn i styret i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, boligbyggelag og samvirkeforetak
  • Kravet til antall styremedlemmer av hvert kjønn avhenger av det totale antallet styremedlemmer. I styret med tre medlemmer skal begge kjønn være representert, i styrer med fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to osv.
  • Forslaget vil ikke omfatte små foretak
  • I høringen bes det om innspill til om terskelen for foretak som skal omfattes bør settes til 50, 70 eller 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter – eller 20, 30 eller 50 årsverk.
  • Gjeldende regler om kjønnsrepresentasjon i styrer i allmennaksjeselskaper videreføres. 

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz gir rådgivning innenfor alle sider av virksomhetsstyringen.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat.