Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 15. mars 2023
Pål Are Lilleheim

Prosederte sin første sak for Høyesterett

Advokat Bjarte Aambø har prosedert sin første sak for Høyesterett. Han representerer Vik Ørsta AS i en sak om regress etter forsikringsutbetaling for skade på bølgedemper.

Elina_ Bjarte og Marit - HR.jpeg
Bjarte Aambø har prosedert sin første prøvesak for Høyesterett. Han har hatt god assistanse fra Elina G. Bjerkestrand (t.v.) og Marit Gridseth Flø i forberedelsene av saken.


Spørsmålet er om en avtalt voldgiftsklausul mellom to selskap binder det ene selskapets forsikringsselskap når de søker regress hos det andre selskapet. Leverandøren av bølgedemperne var Vik Ørsta AS, som Aambø representerer.

– Det er en prinsipielt viktig sak, og et prinsipielt viktig spørsmål som nå skal få sin løsning i norsk rett. Utfallet av saken vil ha stor praktisk betydning for forsikringsbransjen, sier Bjarte Aambø.

I Øverbø Gjørtz jobber Aambø med de fleste områder innenfor næringsliv. I tillegg har han lang erfaring med å prosedere større sivile saker for domstolene.

– Å prosedere for Høyesterett er ei stor og faglig utfordring. Det krever at en som advokat setter seg grundig inn i rettskildematerialet – både med tanke på det konkrete spørsmålet som saken reiser, men også tilstøtende rettsområder. Personlig synes jeg det er inspirerende å være med å bidra til rettsavklaring innenfor forsikringsrett og sivilprosess, sier Aambø.