Øverbø Gjørtz' Erik Staurset Andresen er kåret til én av landets beste fiskeri og havbruksadvokater

Et av de store satsingsområdene for Øverbø Gjørtz er fiskeri- og havbruksnæringen.

Erik avis.jpg


I 2020 fikk vi hentet en av landets fremste eksperter på næringen. Advokat og partner Erik Staurset Andresen er spesialisert innenfor fiskeri- og havbruk. Etter å ha jobbet 12 år i næringen i Bergen valgte han å flytte tilbake til Volda på Sunnmøre. Han har lang fartstid fra Wikborg Reins fiskeri- og havbruksavdeling og Fiskeridirektoratets havbruksavdeling. 

Når vi vurderte å flytte hjem var det viktig for meg å finne et advokatfirma som gjorde det mulig for meg å jobbe videre fiskeri- og havbruksnæringen. Det var av stor betydning for meg å ha muligheten til å være i et større faglig miljø med spesialister innenfor andre greiner, som eksempelvis skatterett, transaksjoner, entrepriserett og arbeidsrett for å nevne noen fagområder. Valget falt da naturlig på Øverbø Gjørtz. Kompetansen og graden av spesialisering i Øverbø Gjørtz innenfor ulike fagområder har imponert meg, sier Erik.

Kompetansen til Erik er ettertraktet på landsbasis og i Finansavisen advokatundersøkelse 2021 er Erik stemt frem som nummer 2 på listen under kategorien «up & coming» innenfor fiskeri- og havbruksrett. 

Det er veldig hyggelig å bli stemt frem i en slik kåring. Det betyr jo selvsagt at jobben man gjør blir lagt merke til. Det viktigste er uansett å gjøre en best mulig jobb for klientene og trekke inn riktig kompetanse til riktig tid.

I tillegg til å være ettertraktet blant klientene er Erik også medlem i fagutvalget for fiskeri og havbruksrett i Juristenes utdanningssenter, og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri- og havbruksrett.

Vi er veldig glad for å ha fått Erik med på laget. Vi kan nå tilby en spisskompetanse på nasjonalt nivå. Møre og Romsdal har alltid vært et fylke som har markert seg i fiskeri- og havbruksbransjen. Nå kan Øverbø Gjørtz også tilby juridisk spisskompetanse i bransjen på nasjonalt nivå. Vi satser ytterligere på spisskompetanse og skape handlingsrom for advokattalentene som vil tilbake til nordvestlandet, sier daglig leder og partner Bjarte Aambø.

Øverbø Gjørtz bistår vi fiskeri- og havbruksklienter over hele landet. Vi setter sammen kompetanse fra de ulike kompetanseområdene etter behov i den enkelte sak. På den måten får vi løst oppdragene på høyt faglig nivå på en svært kostnadseffektiv måte. 

Advokatundersøkelsen rangerer advokater, firmaer og «up and coming»-advokater innen 24 ulike fagområder. Erik er stemt frem som en av de fremste på «Up & Coming» listene innen kategorien Fiskeri og Havbruk.

Fiskeri og Havbruk.png