Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 05. september 2023
Pål Are Lilleheim

Nyansettelser og nye IT-løsninger: – Frisk, men nødvendig satsing

ØG har hatt en spenstig oppstart etter sommeren, og inn i høsten. Tre nye advokatfullmektiger er på plass, én ny senioradvokat er på veg inn og vi har tatt i bruk nye systemer for økonomi og saksbehandling. – Det er en frisk, men nødvendig satsing, sier daglig leder Finn Lervik.

– Det handler først og fremst om å posisjonere oss for den videre satstingen, både med tanke på å utvikle organisasjonen, kapasitet og å ha gode og fremtidsrettede verktøyer, sier den daglige lederen i Øverbø Gjørtz om den ambisiøse satsingen. 

Også med tanke på kapasitet har det vært nødvendig med en offensiv rekruttering.    

– Hittil i år har vi tre ansatte som har sluttført advokatfullmektigløpet hos oss, og som har fått advokatbevillingen – alle innenfor minstetiden for fullmektigperioden. Vi er derfor glade for å ha fått nye fullmektiger på plass, forklarer Lervik. 

De tre som fikk bevillingen hos ØG i første halvår av 2023 er Fredric Holen Bjørdal, Elina Garberg Bjerkestrand  og Nicolai Støren. 

Tre nye fullmektiger

De nye fullmektigene er Sigrid Varhaugvik, Emma Lausund og Joachim Lausund Sund. 

Emma Lausund  kommer fra Tinde advokatfirma, og er allerede ferdig med ett år av fullmektigløpet. Joachim Lausund Sund kommer fra stilling som rådgiver i Møre og Romsdal tingrett. Begge skal være tilknyttet ØGs kontor i Ålesund.

Sigrid Varhaugvik
er nettopp ferdig med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere hatt trainee-opphold hos ØG i Molde – der hun nå har fått sin arbeidsplass. 

– Vi ser det som viktig å være en utviklingsarena for nye talenter, og spesielt gledelig er det når tidligere traineer søker seg til oss. Å få inn fullmektiger er også viktig for den indre dynamikken, påpeker Lervik.
ØG har også en ny senioradvokat på veg inn, som skal ha kontorsted i Ålesund. Elisabeth Elliott Midtgård begynner 1. november.

2 ØG - fullmektiger Joachim Lausund Sund_ Emma Lausund og Sigrid Varhaugvik.png
Joachim, Emma og Sigrid er nye advokatfullmektiger i ØG


– Effektiviserer arbeidsflyt og administrative prosesser

I tillegg til å få flere nye ansatte etter sommeren, gikk vi over til nye saksbehandlings- og økonomisystemer 1. september.  

– Organisasjonen har vokst de senere årene, og behovet for å effektivisere arbeidsflyt og administrative prosesser har fulgt som en naturlig konsekvens. I tillegg gjør denne investeringen at vi posisjonerer oss med tanke på videre vekst og den teknologiske utviklingen vi ser i bransjen. Dette er derfor ikke bare ønsket, men en påkrevd investering. Satsingen på nye medarbeidere og nye digitale plattformer er i henhold til vår strategiplan, understreker Lervik.    

iManage er valgt som saksbehandlingssystem, mens Xledger er vårt nye økonomisystem. 

– Vi kan trygt si at det har vært høyt aktivitetsnivå gjennom det siste året, der vi har kombinert ordinær drift med utvikling og innføring av nye systemer og rekruttering. Midt opp i alt har vi også hatt en intern omorganiseringsprosess gående, samt jobbet med revisjoner av strategidokument og utvikling av bærekraftsstrategi. Men vi ser resultater, og det er en motivasjon i seg selv. Nå ser vi frem til å begynne å høste av investeringene vi har gjort i tid, innsats og økonomisk, avslutter daglig leder  Finn Lervik.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz har i dag 37 ansatte (38 fra 1. november), og har kontorer i Ørsta, Ålesund, Molde og Kristiansund. ØG bistår næringsliv, privatpersoner og det offentlige med juridisk rådgivning og prosedyre innenfor de fleste rettsområder. Advokatfirmaet er av de største i landet med hovedkontor utenfor Oslo – og det største frittstående mellom Bergen og Trondheim.