Partner / Advokat
Publisert 02. november 2023
Per Sverre Raknes

Ny standard for arealoppmåling

1. november ble det lansert ny standard for arealoppmåling (NS 3940).

Endringene i hovedsak er som følger:

  • Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» vil ikke lenger brukes 
  • Areal skal oppgis i BRA (bruksareal), men man skiller BRA i tre underkategorier:
Arealoppmåling 1.png

I tillegg skal det opplyses om åpent areal.

Dersom gulvareal ikke er måleverdig, for eksempel grunnet skråtak eller lav himlingshøyde, kan det opplyses om gulvareal som tilleggsinformasjon. Merk imidlertid at slike gulvareal og areal med lav himlingshøyde ikke skal oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. Definisjonen av gulvareal er BRA med tillegg av ikke måleverdige gulvareal grundet lav himlingshøyde (ALH). Gulvareal forkortes GUA.  De nye reglene trer i kraft 1. januar 2024, og for f.eks pågående salgsoppdrag gjelder det visse overgangsregler.

Det er for så vidt verdt å merke seg at forskrift til eiendomsmeglingsloven ikke er oppdatert, og at denne, til tross for standardendringen, fortsatt snakker om primærdel (P-Rom) og sekundærdel(S-rom). Her er det etter vårt syn behov for samkjøring av ulike regelverk, og eiendomsmeglere oppfordres til å ha et bevisst forhold til dette i ved for eksempel utarbeidelse av prospekter.

Eksempel på plantegning med nye benevnelser:

Arealoppmåling.png


(Kilde og illustrasjoner: Eiendom Norge)